Positiv bild av lantbruket

Allt fler lantbrukselever vill jobba med köttproduktion. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Naturbrukselever ser fortsatt klart positivt på svenskt lantbruk.
Det är en slutsts man kan dra av en undersökning som gjordes på Elmia nyligen.

1000 elever från svenska naturbruksgymnasier har varit på Elmia Nästan alla av dessa (940 ungdomar) svarade på frågan om de kan tänka sig arbeta inom lantbruket i framtiden.

Där svarade 77 procent att de kan tänka sig arbeta inom jordbruket i framtiden.

En liknande undersökning gjordes för ett par år sedan, och noterbart är att siffran stigit från 73 till 77 procent.

Elmia Lantbruks Maria Lindsäth kommenterar i ett pressmeddelande:

– Att fler ungdomar ser en framtid inom lantbruket är enormt positivt. Det visar att branschen går en ljus framtid till mötes. Att ta del av de här siffrorna är mycket glädjande.

Även ordföranden för LRF Ungdom, Emilia Widerström, gläds åt siffrorna.

– Ungdomarna är framtiden och att de vill arbeta i branschen är jätteviktigt. Framtiden säkras.

Naturbrukselevernas svar i undersökningen visar också att de gärna arbetar med mjölk- och köttproduktion, samt växtodling.

Där har en förändring skett mot tidigare år då de flesta valde yrken inom turism, matförädling och hästföretagande.

Sju av tio elever anser också att det är viktigt med teknikutveckling inom lantbruket. I klartext – digitalisering.