Namninsamling för kommunal bio

Textstorlek:

LINDESBERG. Turerna kring biografen i Lindesberg fortsätter. Nyligen lämnades en namninsamling med 518 namn in till det så kallade tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun, som hanterar frågorna kring biografen.
Namninsamlingen vill behålla biografen med den organisation den har i dag, det ivll säga att den drivs i kommunal regi. Tillväxtutskottet har lagt ett förslag som går ut på att man ska ta in en entreprenör som driver bion. Detta vill alltså namninsamlingen stoppa. Man menar att erfarenheter visar att det är svårt att driva bio på mindre orter kommersiellt och att Lindesberg behöver en bio för att vara attraktivt. I Frövi finns dock en privatägd kommun, som anklagat Lindesbergs kommun för otillbörlig konkurrens