Många ska trängas på Örebros gator

Textstorlek:

Örebroarna blir fler och fler. När Örebro kommun hade bjudit in allmänheten till öppna möten på Club 700 för att berätta om planerna för stadens utveckling så kom hundratals åhörare. Ulrika K. Jansson, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen, och Ullis Sandberg, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor hälsade välkommen.

Det var andra året i rad som Örebro kommun bjöd in allmänheten på detta sätt för att berätta om översiktsplanen, som sträcker sig 25 år framåt.

Efter information under en timme från politiker och tjänstemän så fanns det en stund för mingel och att ställa frågor och komma med förslag.

Det som ventilerades var alltså kommunens nya översiktsplan, planerna på nya stadsdelar och om pågående byggprojekt.

Ullis Sandberg berättade att när hon började arbeta inom Örebro kommun så var befolkningssiffran 120 000, för att nu vara 150 000 invånare.

– Fram till 2040 beräknas siffran stiga 50 000 till.

Från att ha varit en småstad kommer alltså Örebro om drygt 20 år att ha 200 000 invånare, enligt dessa prognoser och ambitioner.

Stadsarkitekt Peder Hallkvist berättade att man försöker lägga arbetsplatserna centralt, så att inte folk har så långt att åka. Det ska vara lätt att förflytta sig.

– Översiktsplanen ska innebära att Örebro blir en bra plats att leva och bo på, sade Marie Pettersson.

När det gäller landsbygden inom Örebro kommun så kommer man lägga fokus på tätorterna, som Odensbacken, Brevens och Vintrosa, som exempel.

Publiken fick också reda på hur det i framtiden kommer bli smartare arbetssätt inom kommunen och hur man kommer kunna ge snabbare besked i bygglovsärenden.

Patrik Kindström pratade mer om AI, alltså artificiell intelligens. Det kan innebära många olika saker, som till exempel automatisk arkivering med digitalisering av gamla planer som finns på papper.

Det kan vara vardagliga saker som digitaluppkopplade papperskorgar som talar om när de behöver tömmas. Eller att bilisterna kan få koll på var det finns lediga parkeringsplatser.

Randi Andersson redogjorde för hur gången är vid trafikavstängningar och att alla sådana ska vara uppkopplade till GPS:en.

Var i Örebro som nya bostadsområden kommer byggas fick åhörarna även reda på.

Nytänk kring kreativa lekmiljöer hette ett annat ämne som togs upp. Karin Andersson:

– När staden förtätas kan det bli att grönområden byggs bort, som kanske har varit naturliga lekplatser för barnen.

Hon redogjorde för kommunens viktiga arbete med att anlägga lämpliga lekplatser, och inte bara sådana ”färdiga” anläggningar som den s.k. KFC-modellen.

När Länsposten efteråt frågade Ulrika K. Jansson om trafiksituationen, som aldrig togs upp under kvällen, så svarade hon så här.

– Jodå, den finns med i vårat arbete. Det informerade vi om förra året, så kanske det blir en ny redogörelse om trafiken nästa år.

– Att lösa trafikfrågan är en utmaning som vi är väl medvetna om.

Om det kan vara knöligt att ta sig fram idag, så kan man ju tänka sig hur det blir i framtiden.

I städer som Linköping och Västerås har man så kallade ringleder. Är det något som ni kan tänka er även för Örebro?

– Nu ser ju Örebro ut som det gör och det finns vissa begränsningar.

Så är det, järnvägen och Svartån utgör de största hindren.