Många barn i förskolan

Textstorlek:

Tived växer. Befolkningen ökar och aldrig tidigare har förskolan och fritids haft så många barn inskrivna.– Vi har kämpat i många år för att öka befolkningen och nu är vi där, konstaterar Madeleine Larsson, ordförande i Tiveds Utvecklingsgrupp.

Tiveds förskola och fritids har sina lokaliteter i källarplanet i det före detta skolhuset.

En ung gren i lärdomens träd finns alltså fortfarande kvar på orten efter att övriga delar av skolan lades ned. I anslutning till förskolan finns lekattraktioner men det blir ändå naturen som är den självklara lekmiljön.

Med några få kliv över gräsmattan blir skogen för förskolebarnen en del av den pedagogiska inlärningen.

Under den tid som förskolan och fritids funnits har man nu toppnoteringar gällande inskrivna barn.

14 förskolebarn och nio barn på fritids gör totalt 23 barn.

Barnskötaren Lena Bergström berättar att man till nästa år har 3-4 ettåringar som ska skolas in, vilket gör att hon uppskattar att antalet barn totalt kommer att ligga på runt 25 stycken under de närmaste åren.

Nya barn kommer till och fyller upp medan fritidsbarnen blir äldre och en del av dem kanske kommer att vara mer i sina hem.

Päivi Tiihonen och Evelina Olausen är två av de totalt fyra som ingår i personalen och de stortrivs i Tived:

– Det är en fördel med en mindre förskola vilket gör att man hinner med barnen, menar Päivi.

– Jag trivs jättebra här i Tived och att jobba med barnen. Det är inte alla förskolor som har sjöutsikt, påpekar Evelina Olausen..

Sjön Unden breder ut sig en bit nedanför skolbyggnaden och dit går man med barnen och badar på sommaren.

– Mycket med att det är så bra här är ju att vi kan ströva fritt i naturen. Vi har absolut det bästa att erbjuda barnen, säger Lena.

– Här får barnen leka och använda de ”naturliga” leksakerna, konstaterar Evelina.

När fritidsbarnen kommer från skolan i Finnerödja så vigs eftermiddagarna oftast åt uteaktiviteter.

Kanske det är lite av att finna lugnet och närheten till naturen som lockat de nyinflyttade familjerna till trakten.

En annan del är ungdomar uppväxta i Tived som efter familjebildandet valt att flytta tillbaka.

Under de senaste fem åren har Tived noterat en befolkningsökning med 49 personer.

– Det är självklart roligt att vi blir fler invånare, men det behövs fler bostäder. Vi i utvecklingsgruppen får ofta frågor om bostäder att hyra, konstaterar Madeleine.

– Framförallt skulle vi behöva 55+-boende. Det gör att äldre kan bo kvar på orten när de inte längre orkar med sina hus. Samtidigt frigörs hus till dem som vill flytta hit, konstaterar Madeleine Larsson.

Madeleine är också kommunens handläggare för skolskjutsar som även ska pusslas ihop från förskolan i Tived:

– Det här är ett angenämt problem, det löser vi också, slår hon fast.