Jag är Stenart

Textstorlek:
KUMLA Mellan 10 november – 3 december visas utställningen Jag är Stenart i Kumla utställningshall. Jelena Rundqvist visar det deltagarbaserade konstnärliga uppdrag kring sten som hon skapade tillsammans med tredjeklassare på Tallängens skola i Hällabrottet våren 2018.
Utifrån platsen och dess historiska stenindustri lärde barnen känna stenen som material, objekt, rum, koreograf och medarbetare. Barnen byggde stenmöbler i lättbetong  som kläddes med cement och stenar, som nu bildar en permanent konstinstallation av stenmöbler i skogen bakom Stenarbetsmuseet i Yxhult.