Fler sysselsätts inom jordbruket

Jordbruket är en mycket viktig näringsgren inom vårt län - och den ökar i betydelse. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Örebro län går mot strömmen i riket. Nu sysselsätts fler inom jordbruksnäringen.

Medan Sverige som helhet sett en minskning av de som sysselsätts inom jordbruksnäringen, så har Örebro län gått åt motsatt håll.

Om man tittar på siffrorna från sekelskiftet och fram till förra året, så ser man en minskning i landet med tre procent sysselsatta inom näringen.


Men i Örebro län är det tvärt om.

Där kan vi istället se en ökad sysselsättning med fyra procent.

Det här är Länsstyrelsens och Region Örebro läns egna siffror, som de har med sig inför arbetet med att ta fram den nya handlingsplanen för länets livsmedelskedja. ”Mat för hälsa och hållbarhet” är arbetsnamnet.

Livsmedelsproduktionen är idag en stark näring för tillväxt i vårt län. Här finns flera kända livsmedelsföretag, både små och stora.

Men samtidigt saknas det inte utmaningar. Exempel på det är att lantbrukarkåren blir allt äldre. Även jordbrukets lönsamhet är en stor utmaning.

Den nya livsmedelsstrategin ska ha fokus på hållbara livsmedel. Länsstyrelsen säger själva:

’”I Sverige bidrar produktionen av livsmedel med jobb och långsiktigt hållbar tillväxt. Den bidrar även till en attraktiv landsbygd och till de miljövärden som är beroende av en aktiv jordbruksverksamhet”.

Från årsskiftet och fram till 2020 finns sju miljoner kronor avsatta, via landsbygdsprogrammet, för att få till handlingsplanen.