Europas dyraste diesel

Just nu har vi det dyraste dieselbränslet i hela Europa Foto: Henrik Östensson.
Textstorlek:

Just nu har vi Europas högsta pris på diesel i Sverige. Som vanligt är faktorerna bakom priset flera, men till stor del har det att göra med säsongsvariationer och världsmarknad, berättar Ulf Swahn, VD för Svenska petrolioum och biodrivmedelsinstitutet, SPBI.

De som kör dieselbil, traktor eller lastbil har under hela hösten fått vänja sig vid att priset på dieselselbränsle gått upp, medan benisnpriset sjunkit.

Den här veckan är bensinen mer än en krona billigare. Vi brukar ligga på 6-7 plats i Europa, men just nu toppar vi med Europas dyraste diesel.

– Det beror till stor del på världsmarknaden. Dels har det att göra med säsongsvariationer. Hela västvärlden kör ungefär 30 procent mer bil på sommaren. På hösten kör man allt mindre. Det påverkar bensinförburkningen, men inte diselförbrukningen, som ligger på en jämn nivå. Det är också så att hög tillväxt, som vi har just nu, gör att vi kör mer med våra bensinbilar när vi är lediga. Dieselförbrukning däremot, är mer okänslig för konjungturen.

Det i kombination med hur bränslet framställs gör nu att dieseln blir dyrare och bensinen billigare, fortsätter Ulf Swahn.

Processen där man omvandlar råolja till bensin, diesel och andra produkter, det som kallas för crackning, är nämligen lite av kommunicerande kärl med marknaden.

– Om man stoppar in en viss mängd råolja så får man ut en viss mängd diesel, eller gasolja som det i det skedet kallas, och en viss mängd bensin. Förhållandet mellan dessa går inte att påverka. Det blir vad det blir. Det innebär ju att om efterfrågan på diesel ökar och efterfrågan på bensin minskar, ja, då blir bensinen billigare och dieseln dyrare. Gör vi mer diesel blir det ju lika mycket mer bensin, vilket sänker bensinpriset ytterligare.

Dessutom är det så att gasoljan, som används för att göra diesel är mer mångsidig än bensin.

– Ja, bland annat gör man ju eldningsolja av den. Även eldningsolja säljs ju mer av på vintern.

Sedan första juli har vi dessutom något som kallas reduktionsplikt. Den innebär att allt bränsle måste innehålla en viss del biobränslen, HVO och RME.

– Eftersom de råvarorna är dyra kan de ha bidragit till att dra upp priset på diesel. Men det är viktigt att poängtera att det inte är huvudorsaken, menar Ulf Swahn.

Tvärt emot vad många tror har den förändringen inneburit att dieselskatten sänkts en del. Det har man gjort för att motverka de högre kostnader inblansdningen av biodrivmedel innebär.

Ulf menar att det också finns en dieselfientlig debatt som kanske håller uppe skattetrycket lite.

– Kanske borde man sänka skatten mer. Dieseln har problem med bland annat utsläpp av kväveoxider och partiklar, även om moderna motorer har effektivare rening. Men när det gäller klimatpåverkan är det ingen tvekan om att diesel, med en höginblandning av biodrivmedel är betydligt bättre än bensin.