Skogen mindre lönsam

Skogsindustrin går på högvarv. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Skogen är mer populär än någonsin – trots minskad lönsamhet för skogsbruket.

Det är LRF Konsult som i ett pressmeddelande, med hjälp av färsk statistik, pekar på att lönsamheten minskat för skogsbruket.

Det är andra året som rapporten ”Skogsgårdarnas lönsamhet” görs. Nu visar nämnda rapportering att lönsamheten, beräknad genom skogsnettot, minskat.

Annars började kurvan gå uppåt 2011, hade en dipp 2014, gick upp igen – men gick ner igen förra året.

Både lönsamhet och resultat minskar på skogsgårdarna.

Skogsgårdarna i region syd och mitt, den senare alltså med våra trakter involverade, visar på den högsta lönsamheten med ett skogsnetto om 131.000 kronor respektive 99.900 kronor.

I norr är skogsnettot däremot 64.000 kronor.

Men skogsindustrin går på högvarv liksom exporten, enligt LRF Konsult.

Den svagare kronan har lett till högre virkespriseri hela landet.

Varför minskar då skogsnettot? Här är några tänkbara förklaringar.

1. I norr kan avståndet mellan skog och industri vara förklaringen.

2. Fördyrade avverkningskostnader vid stormar och bränder.

3. Effekten av höjda virkespriser bör visa sig först under nästa år.

Skogsgårdarna har den högsta belåningen på tio år och dessutom väntar många med oro på effekterna av den extrema sommartorkan och bränderna.