Örebro först med urinledarprotes: ”Ger bättre livskvalitet”

Urologens överläkare Ove Andrén visar en del av urologens nya teknikutveckling, för Länsposten. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Sjukvården i Örebro län är först i Norden med en urinledarprotes.
Det är USÖ och urologen som går i spets här.

Urologiska kliniken blir först i Norden med att operera in en konstgjord urinledare, erfar Länsposten

Det handlar om patienter som har totalstopp i urinledaren på grund av tumörsjukdom eller ett trauma. Då behöver urinen ledas bort på konstgjord väg.

Protesen kommer att tillverkas i ett silikonmaterial med en utvändig beklädnad i polyester som gör slangen stabil och hållbar. Patienten måste dock ha en fungerade urinblåsa för att den här metoden ska vara aktuell.

Den första operationen enligt den här tekniken har gjorts, och resultatet uppges vara lyckat.

Vid tidigare operationer har man endera monterat en kateter inuti befintlig urinledare, eller så har urinen tömts i en stomipåse utanpå kroppen.

Det var och är rätt besvärliga metoder med stomipåsar som fastande och patienter som kunde känna social isolering.

Det som nu hänt är att ett konsgjort material hittats som klarar urinens frätande påverkan.

På USÖ och urologen hoppas man nu att den nya metoden ska förbättra livskvalitén hos de patienter som behöver en permanent lösning för att ersätta urinledarens funktion.