Nu startar årets älgjakt

Torkan verkar ha gjort att älgen fått för lite att äta. Årskalvarna som nedlagts vid älgjakten i norra Sverige, som börjar i september, har vägt tio procent mindre än normalt. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

På måndag drar älgjakten igång i Örebro län. Jakten planeras att omfatta någonstans runt 2 200 älgar. Det är fler älgar än i fjol, men ändå är det en mindre omfattande jakt än för några år sedan. Man jagar i år över hela länet.

Det är många faktorer som gör att älgstammen i Örebro län är mindre än den varit förr, jakt är bara en faktor.

– Framför allt i norra och västra delarna av Örebro län påverkar vargreviren älgstammen en hel del. I varje vargrevir tar vargarna mellan 100 och 120 älgar, per år, säger Johan Stedt som arbetar med klövviltsfrågor på Jägareförbundet i Örebro län.

Enligt vad Länsposten erfar är en annan effekt av vargreviren att vargarna där liksom knuffar runt lite med älgarna. Tar vargflocken en älg flyttar sig gärna älgarna undan, vilket gör att det kan bli mer älg på vissa platser men färre på andra platser.

– I södra och östra delarna av länet är det ingen tvekan om att förekomsten av andra klövvilt, konkurrensen om betet, påverkar älgstammen. Där har vi stora stammar av både dovhjort och kronhjort. Älgen verkar vara förloraren i den konkurrensen. Det är helt enkelt så att mindre bete på sikt ger lite lägre reproduktion.

Sommarens torka verkar ha redan påverkat älgarna.

– Vad det innebär på längre sikt vet vi inte än. Men i norra Sverige, där älgjakten startade för några veckor sedan, kan vi tydligt se att torkan påverkat. De årskalvar som skjutits väger i snitt 10 procent mindre än normalt. Här kan påverkan bli större. Våra kalvar är ofta lite mindre början.

Trots mindre älgstam än för några år sedan, jagas det i alla älgskötselområden, i alla jaktlag, lite fler älgar än i fjol. Under några år tidigare har man valt att avstå jakt i vissa områden. Men inte i år.

– Vi har en bra balans i förvaltningen och vet hur mycket älg vi kan jaga och vilka djur som ska skjutas. Vi sparar exempelvis betydligt fler äldre tjurar. Vi har anpassat jakttrycket till de omständigheter som finns.

Ett skäl till att lite fler älgar plnaeras att skjutas under älgjakten är att ett par vargrevir försvunnit i norra länet.

Man brukar säga att man bör jaga ungefär 30 procent av älgstammen för att den ska vara i balans. i Länet finns mellan 5000 och 6000 älgar, enligt de inventeringar som gjorts. För mycket älg skapar stora problem för skogsbruket och fler trafikolyckor. Jagar man för mycket får man minskande älgstam. Förra året planerades att skjuta cirka 2000 älgar, det blev bara drygt 1800.

– I Örebro län var vi tidiga med att organisera älgförvaltningen i älgskötselområden och har på det sättet kunna få till en bättre, mer balanserad förvaltning. Vi har också lärt av misstagen från andra håll, exempelvis Värmland, där man låg kvar på ett för högt jakttryck för länge efter vargens nyetablering.