Linde lasarett får toppbetyg

Ett sjukhus med nöjda patienter. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Lindesbergs lasarett hamnar överst i Sverigetoppen när patienterna ger betyg på sitt sjukhus.

94,2 procent av patienterna tycker att Lindesbergs sjukhus är ett bra sjukhus, när helhetsintrycket mäts.

Med den siffran hamnar man högst av akutsjukhusen – i hela landet!

Det är ett nästan sensationellt resultat, sett till vilka namnkunniga sjuhus i landet man mätts mot.

Förutom Lindesberg finns ju även Karlskoga sjukhus och USÖ i vårt län. Där ligger även Karlskoga över medelbetyget i landet. Nöjdheten för Karlskogasjukhusets del är 89 procent.

USÖ har tidigare, som vi kunnat meddela, hamnat på tredje plats bland landets universitetssjukhus, när det gäller hur patienterna upplever vårdkvaliteten.

Underlaget för siffrorna kommer från ”Nationell patientenkät”, som presenteras av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Det är sju dimensioner som mäts för den avdelning eller mottagning som patienterna fått vård på. Där mäts bland annat; delaktighet, bemötande, information och tillgänglighet.

Resultatet visar att betyget från länets patienter ligger något över rikets genomsnitt i de här dimensionerna.

Mätningarna görs vart annat år inom primärvården, vart annat år på sjukhusen.