Flera nya ansikten på Örebrobänken

Länets ledamöter. Från vänster: Lena Rådström Baastad (S), Örebro; Jonas Millard (SD), Örebro; Mia Sydow Mölleby (V), Hallsberg; David Lång (SD), Stockholm; Denis Begic (S), Örebro; Lotta Olsson (M), Örebro; Jonas Eriksson (MP), Örebro; Johan Pehrson (L), Örebro; Helena Vilhelmsson (C), Nora; Elisabeth Svantesson (M), Örebro; Matilda Ernkrans (S), Hallsberg. Foto: Daniel Bäckström
Textstorlek:

STOCKHOLM Fyra nya ledamöter och en återvändare. Fem personvalda och en dramatisk rösträkning. Så kan man sammanfatta Örebro läns riksdagsbänk.

Befolkningens storlek avgör hur många ledamöter som företräder varje riksdagsvalkrets. Undantaget är Gotland, som garanteras två ledamöter trots relativt liten befolkning.

Av Örebro läns 12 ledamöter är fyra stycken nya för denna mandatperiod: Denis Begic (S), Hans Eklind (KD), Lena Rådström Baastad (S) och Helena Vilhelmsson (C). Dessutom gör Johan Pehrson (L) comeback.
När det gäller den politiska fördelningen på Örebrobänken sker endast två förändringar jämfört med förra valet. Socialdemokraterna minskar från fyra till tre mandat, medan Centerpartiet får ett mandat efter åtta år utan representation från länet.

Trots att förändringarna är ganska små på länsbänken innebar rösträkningen stor dramatik. Enligt den preliminära rösträkningen på valnatten hade Miljöpartiet förlorat sitt mandat. När den slutliga rösträkningen var färdig stod det dock klart att partiet behöll riksdagsplatsen, som även denna mandatperiod innehas av gruppledaren Jonas Eriksson.

Möjligheten att personrösta – det vill säga att sätta ett kryss för den kandidat man vill se vald – har funnits sedan 1998. De flesta väljarna avstår dock den möjligheten. I årets val var det bara 27,3 procent, eller närmare bestämt 46 255 av länsborna som ”kryssade”. Det räckte dock för att fem av ledamöterna skulle personväljas.
Mest kryssad av de personvalda ledamöterna från länet var Lena Rådström Baastad. 4 795 personer lade sin röst på henne.

De flesta ledamöterna från länet är från Örebro kommun, hela sju stycken. Två är från Hallsberg, en från Nora och en från Stockholm.

Johan Fälldin