USÖ rankas högt Hyrläkarna färre

USÖ är populärt bland unga läkare. Utbyggnaden pågår för fullt.
Textstorlek:

USÖ rankas högst av universitetssjukhusen – när Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) tycker till.

AT kallas den allmäntjänstgöring som läkare måste göra i 18 månader efter läkarutbildningen, om de vill ansöka om legitimation.

Dessa AT-läkare är alltså sammanslutna i en förening och där har man, som brukligt är varje år, röstat fram vilka sjukhus som de anser vara de bästa att arbeta på.

Och där hamnar alltså USÖ i topp.

De unga läkarna mäter kvalitet i form av arbetsmiljö, handling och kollegialt stöd.

Men tittar man på våra tre sjukhus i länet, så får faktiskt Lindesbergs lasarett högst betyg. Karlskoga lasarett och USÖ får likvärdiga betyg.

I uttalandet från SYLF så säger man att läkarna upplever att de på USÖ har lätt att komma in i arbetet och att det finns gott kollegialt stöd. Relativt korta kontaktvägar upplevs också positivt samt möjligheten att bedriva högspecialiserad vård.

Samtidigt noterar regionen att antalet fast anställda läkare ökar, i länet. Därmed minskar andelen hyrläkare.

Psykiatrin är ett exempel på ett område där andelen hyrläkare minskat.

Målet för regionen är att minst 98 procent av lönekostnaderna ska vara till anställda medarbetare.

Dessutom hyr regionen inte längre in några sjuksköterskor. Detta efter ett fattat principbeslut. Bedömningen är att vi i vårt län inte har sämre tillgång till sköterskor än vad andra regioner har.