Regionen klimatkompenserar

Andreas Svahn är ordförande i regionstyrelsen där majoriteten än så länge består av S + V + MP. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Nu fördubblar Region Örebro län avgifterna vad gäller klimatavgiften för bilresor.
Även avgiften för flyg höjs och ska även omfatta utrikesflyg.

Regionstyrerlsen har precis tagit beslut om att öka klimatkompenseringen.

Tanken är att det ska ge en signal om att regionen (tidigare landstinget) tar miljön på allvar.

Det ska även ge regionen bättre förutsättningar att driva på omställningen till ett mer klimatsmart resande.

Ett exempel på hur regionen ställt om är en ökad satsning på videkonferenser istället för resor till konferenser. Den digitala tekniken används mer.

Samtidigt är regionledningen medveten om att det reses mer med bil i tjänsten än vad som borde vara fallet.

Nivån på avgifterna för bilresor höjs nu från 1:50 per kilo till 3 kronor per kilo CO2.

Klimatavgiften för flygresor ska uppgå till tio procent av kostnaden för flygresor. Gäller även utrikesflyg.

För övrigt, vad gäller regionen, så är utslaget i söndagens val att S + V + MP inte längre har egen majoritet.

Därmed inleds nu förhandlingar mellan olika partier om hur den framtida regionledningen kommer att se ut. Hur en framtida majoritet formas är i nuläget höljt i dunkel.