Ökat tågresande i Bergslagen

Tåg i Bergslagen noterar en 20-procenting resandeökning.
Textstorlek:

Tåg i Bergslagen noterar en 20-procenting ökning av resandet i sommar. Rekord, förstås.

Det är främst bland barnfamiljer och seniorer man hittar den ökande resandeströmmen, enligt statistiken från Tåg i Bergslagen och SJ.

Under exempelvis juli så ökade resandeströmmen med 20 procent. I augusti med 17 procent.

Dessutom såldes dubbelt så många sommarkort som förra året.

I och med banarbetet mellan Hallsberg och Mjölby så har tågen till och från Örebro delvis letts om via Norrköping. Det har skapat en tillfällig direktförbindelse mellan Sveriges sjätte och tionde största stad.

Det här är, enligt ett pressmeddelande från SJ, en linje som blivit mycket uppskattad av resenärer.

Av det skälet så kommer bolaget att se över möjligheterna att i framtiden utveckla just en sådan linje.

En av huvudförklaringarna till att Tåg i Bergslagen ökat så kraftigt kan kopplas till det fina sommarvädret, där många föredrog att semestra på hemmaplan.

Nämnda banarbeten, samt även banarbeten i Stockholm, bidrog till ”Bergslagsåkandet”.