”Mycket hög valsäkerhet”

Landshövding Maria Larsson betonar att säkerheten kring valet, är hög. Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för den slutliga rösträkningen och kontrollen av valsedlarna. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

– Säkerheten runt valet är mycket hög. Den har aldrig tidigare varit så högt på agendan.Det säger landshövding Maria Larsson, och tillägger:– Valet kommer att bli mycket spännande och högtidligt. Jag valvakar här på Länsstyrelsen.

Det här blir Maria Larssons första val som landshövding. Eller som hon säger till Länsposten:

– Tidigare val så har det för min del handlat om att vara i valstugor och liknande. Nu kommer jag att finns på plats på Länsstyrelsen bland mina 50-55 involverade medarbetare och följa valdramatiken.

Landshövdingen menar att vi har ett robust valsystem. Varje röst räknas två gånger – minst.

– Inget sker i det fördolda. Inga slutna rum. Allt är transparent, decentraliserat och manuellt. Grundtanken är ju att det ska vara lätt att lägga sin röst.

– I kölvattnet av diskussioner om botar och annat kan jag säga att vi för hela tiden säkerhetssamtal med ekomyndigheten, polisen och andra – och vi ser i nuläget inga särskilda hot mot valet, i vårt län.

Maria Larsson talar sig varm för demokratin vi har i Sverige, där valet är det yttersta uttrycket för den.

– Jag såg ett inslag i TV från Sydafrika, där folk sprang till vallokalerna, av glädje för att få rösta. Vi är nog lite bortskämda i Sverige med att leva i en demokrati.

Valsamordnare på Länsstyrelsen är Rickard Linde.

– Vi kommer att ha mycket folk i arbete valnatten, med röstmottagning. Det resultat som presenteras på valnatten är preliminärt. Den tionde till nittonde september sker den slutliga rösträkningen.

Då kontrolleras alla valsedlar noga. Men förra valet var faktiskt bara 0,04 procent ogiltiga.

– Om exempelvis ett tillskrivet namn är felstavat på valsedeln, men vi ser att avsikten är välment, och samtyckte till namnet finns, så släpper vi igenom valsedeln.

I förra valet var deltagandet 86,7 procent i vårt län (riksdagsvalet). Förtidsröstningen har ökat raskt. Från 32 procent år 2006, via 39 procent fyra år senare till 42 procent i förra valet.

– Vallokalerna har öppet 08.00 till 20.00. En nyhet är ambulerande röstmottagare, för exempelvis sjuka eller medborgare som av funktionshindrande skäl inte kan ta sig till vallokalen. Kommunerna bestämmer här om vilka insatser som ska sättas in.

15 september ska mandatfördelningen till riksdagen vara slutgiltig. 17 september mandaten till kommuner och landsting.

– Vi kollar, kollar, kollar… Jättenoga med att alla valsedlar granskas och räknas flera gånger. Förra valet gick vi igenom 600.000 valsedlar. Efteråt arkiveras de dessutom på säkert sätt.

Fotnot: Länsstyrelsens rösträknande är offentligt och kan följas på plats av den som så vill.