Mord gav Örebro riksdag

Här i slutet av Stora Nygatan lynchades Axel von Fersen 20 juni 1810. Han släpades därefter till platsen för Dagens HD (vit byggnad, skymtar i bakgrunden) och dödades. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

En lynchning, och mord, på öppen gata i Stockholm 1810 gjorde att riksdagen tillfälligt flyttades till Örebro, av alla ställen.Som bonus blev Jean Bernadotte vald till tronföljare vid det tillfället.

Riksdagen är öppnad. Det skedde i tisdags. Lugnt och sansat i Stockholm, som brukligt. Men det har funnits undantag. Ett sådant var 1810 då riksdagen hölls i Örebro.

Historien bakom den historiska flytten hittar vi i det så kallade Fersenska mordet.

När riksmarskalken Axel von Fersen först blev släpad ur sin vagn, på Stora Nygatan (Gamla stan), därefter lynchad, och slutligen dödad på samma plats där Högsta Domstolen idag huserar, då vågade ständerna inte hålla kommande riksdag i Stockholm.

Rädslan för nya upplopp var uppenbar, och riksdagen, som bland annat kom att bli en valriksdag av ny tronföljare, flyttades till Örebro.

Historien i korthet var den som här följer:

Vi hade slängt ut vår kung, Gustav IV Adolf ur landet. Denne son till Gustav III hade förlorat Finland till ryssarna. Det blev för mycket för främstt officerskåren.

Han avsattes i en oblodig kupp, och förpassades för gott ut ur landet, och fick heta Gustafsson resten av livet i landsflykt.

Nu skulle en ny tronföljare utses, och stämningen var minst sagt laddad i landet. Fortfarande var de så kallade Gustavianerna, alltså de som ville ha en Gustav på tronen, starka. Inte minst i dold opposition. Antigustavianerna fanns på andra sidan skranket.

Nu hände det sig att den svenske kronprinsen Karl August skulle begravas. Mycket folk var samlat i Stockholm. I begravningsprocessionen ingick även riksmarskalken Axel von Fersen, som åkte i sin hästdragna vagn.

Han hade i antigustavianska pamfletter anklagats för att, tillsammans med sin syster Sophie Piper, ha giftmördat tronföljaren.

Stämningen var alltså laddad när von Fersen kommer i sin vagn. Och där på Stora Nygatan slår lynchmobben till. Organiserat eller spontant, är oklart.

De sliter honom ur vagnen, och det hela slutar med att han misshandlas till döds. Och detta mitt framför stående trupp som inte ingriper.

Efteråt följde smärre oroligheter i landet. Och av det skälet vågade de styrande inte hålla nästa riksdag i Stockholm. Men var istället?

Valet föll alltså på Örebro som fick bli värd för den så kallade tronföljarriksdagen i augusti 1810.

Att just Örebro valdes berodde på att det här ansågs finnas dels bra inkvarteringsmöjligheter för mycket folk, dels var en hyggligt lättförvarad stad.

Att Jean Bernadotte då blev vald till tronföljare i Örebro får väl ses som en extra bonus.