Lokalproducerad film under inspelning

Textstorlek:

Under två veckor har det pågått filminspelningar på olika platser i Askersunds kommun.
Dramakomedin ”Lantisar” ska beskriva skärningspunkten mellan storstad och landsbygd och den produceras av Närkesbergsfilm AB i samarbete med Norra Vätterns Bild och Formkonstnärer.

”Med humor men också med svärta skildras mänskliga relationer i en modern landsbygdsmiljö”. En kort beskrivning av den nya filmen, Lantisar.

För ett antal år sedan producerade Närkesbergsfilm AB filmen ”Statsministern”.

Efter det har filmbolaget haft tankar på att göra ytterligare en film under samma tema, att lyfta landsbygden och de frågor som finns där.

– Att visa på att landsbygden utvecklats med bland annat entreprenörskap men samtidigt med uppkomna brister som utflyttning och sämre service, förklarar projektledaren Lars Jonsson.

– Vår ledande tanke är att i alla delar av filmen använda oss av proffs när det gäller skådespelare, manusförfattare, regissör och övriga som ingår i filmteamet, fortsätter han.

För att nå dit sökte, och fick, filmbolaget delfinansiering genom Leader Mellansjölandet, men det krävs ytterligare insatser och de består nu av en välvillig lokal omgivning på de platser där scenerna ska tas.

– Ja, skälet till att vi kan hålla ner kostnaden med alla kringgrejer är att vi har volontärer, folk från bygden som ideellt ställer upp med vad som behövs, förklarar Jonsson.

Ett mer produktionsmässigt samarbete sker tillsammans med Norra Vätterns Bild och Formkonstnärer.

När Närkesbergsfilm kom så långt med idén, från tanke till verklighet, blev det naturligt att använda sig av Malin Dahl och Johnny Wernersson som de tidigare haft kontakt med.

– Malin och jag jobbar ihop i en studio som heter Backa Studios och som ligger i Backa inom Lindesbergs kommun, berättar Johnny.

Malin och Johnny tog sig an arbetet både som manusförfattare och regissörer.

– Filmen bygger på en fiktiv historia och är en spelfilm, påpekar Johnny.

Kort presenterat så handlar filmen om Madde (spelad av Ellen Helinder) som på ett mystiskt sätt kallas hem från sitt flashiga liv i Stockholm till fadern på landsbygden. Ett intensivt veckoslut hos fadern ger henne en ny bild av en landsbygd hon lämnat för länge sedan.

– Det här är en dramakomedi, en kul film och ingen plakatpolitisk film, framhåller Lars Jonsson.

– Det kändes ganska naturligt för oss att ha det här hemvändartemat. Många har en gång lämnat och flyttat iväg för att sedan kanske komma tillbaka och återupptäcker både sig själv och platsen, förklarar Johnny Wernersson.

Inspelningsperioden har varit intensiv och det kräver både organistation och logistik.

– Vi har ett tiotal lokala ideella föreningar som ställer upp med volontärer på olika sätt. Det ska ordnas lokaler, lämpliga utomhusmiljöer och filmteamet ska både ha tillgång till bra boende och måltider. konstaterar Lars Jonsson.

– Det här är väl det största vi gjort i den här formen av produktion med både proffsigt filmteam och skådespelare.

Filmpremiären är planerad till hösten 2019 då det skall arrangeras en konst- och landsbygdsfestilval i Askersund.