Lindesberg växte

Textstorlek:

När Linde landskommun vid årsskiftet skulle gå samman med Lindesberg stad kom invånarantalet att bli cirka 14 500. Därmed var det helt klart att Lindesberg skulle bli länets tredje stad.

Samtidigt med riksdagsmannavalet den 15 september skulle också ett stadsfullmäktigeval hållas i Lindesberg. Nu skulle 40 stadsfullmäktigeledamöter väljas för den utökade staden.

”Det blir alltså en i dubbel bemärkelse spännande valdag i Lindesberg. Den stora frågan är om den vidgade staden får borgerlig eller socialdemokratisk majoritet.”

Centern beräknades bli det största borgerliga partiet i staden före folkpartiet och högern.

”Partierna mönstrar sina skaror på olika sätt. Centerpartiet presenterar bl.a. ett väl genomtänkt kommunalt handlingsprogram där man skisserar framtidslinjer och önskemål under parollen En vidgad stad – en bättre stad.”

Centern presenterade det flesta antalet listor och beredde därmed väljarna möjlighet till ökat personval. Centerlistorna var så sammansatta att en företrädde stadskärnan, en namn från norra delen och en från södra.

I Grythyttan fanns länets största och mest livaktiga hembygdsförening. Förre lantbrukaren Viktor Olsson i Skräddartorp hade testamenterat hela sin gård, omfattande dryga hundra hektar jord och skog, till hembygdsföreningen.

”På vilken bl.a. finns länets märkligaste bergsmansgård, kringbyggd på ett sätt som man inte kan finna någon annanstans i vårt län. Den är alltså mycket lämplig som hembygdsgård.”

Allt började med att 34 grythyttebor 1938 bildade en ”turisttrafikförening”, som byggde ett vandrarhem, och som sedan blev en hembygdsförening.