Landsbygd blir stad

Det nya området, enligt kommunens egen modell.
Textstorlek:

Örebro växer åt alla håll. Och nu är det dags att växa österut, närmare bestämt i Ormesta.

Inte mindre än 800 bostäder kommer att byggas i Ormesta. Och här kan man verkligen tala om att landsbygd blir stad.

Det område som är aktuellt gränsar till Östra mark, universitetets ytterområde samt det redan bebyggda Ormesta-området.

Idag är det främst åkermark där, liksom mindre skogspartier.

Förutom de 800 bostäderna blir det två tomter för att bygga förskola på. Dessutom en ny så kallad stadsdelspark.

Det kommer att bli en blandning av villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Det ges även utrymme för mindre inslag av handel och service på bottenvåningar.

Den nya parken ska inrymma lekpark, större öppna ytor för spontanidrott samt pulkabacke.

Parken ska bindra ihop den större angränsande skogsdungen med naturreservatet intill.

Eftersom det nya området ligger på gränsen mellan stad och landsbygd, så krävs extra hänsyn till det omgivande landskapet, som klart präglas av lantlig karaktär och öppna landskap. Allt enligt kommunens landsbygdsstrategi.

Byggstarten är beräknad till 2020-2021. Inflyttning 2022-2023.