Justitieministern besökte Kumla och Örebro

Textstorlek:

Justitieminister Morgan Johansson (S) besökte Kumlafängelset och Vivallaskolan i Örebro. På fängelset fick personalen tillfälle att ställa frågor, och i Vivalla hölls ett öppet möte.

Eftermiddagen för Morgan Johansson började med besöket på Kumlafängelset, en stor och viktig arbetsplats för staden. Säkerhetskontrollerna var självklart rigorösa, ungefär som genom passkontrollen på en flygplats.

– Numera är det samma sak för besökare i riksdagen, sade riksdagsledamoten sedan 2006, Matilda Ernkrans.

Anstaltschefen Kenneth Gustafsson hälsade välkommen i samlingssalen och berättade om fängelset. På ett flygfotografi pekade han ut de olika delarna.

– Fängelset är 53 år gammalt och byggdes ut mot väster för några år sedan. Där finns nu tre huskroppar. Däremot omgärdas fängelset på ena sidan av ett villaområde och på andra sidan av kommunens vattenmarker, så det blir svårt att utvidga i framtiden.

Han berättade också att ett hus är på gång att rivas, för att lämna plats åt ett blivande nybygge.

När han fick frågan om fängelsets totalyta så blev det svårare att ge ett exakt svar. Däremot är fängelset landets största, med säkerhetsklass 1. Här finns också Kriminalvårdens riksmottagning för män, med 60 platser. Här sitter de som har fått fyra års fängelse eller mer.

– Vi jobbar med 30-mannaavdelningar och internerna både bor, äter och jobbar ihop där. Det finns 14 verkstäder där man jobbar med trä, metall och plast. Det blir många ordrar och mycket arbete.

Vidare berättade han att murarna är sju meter höga. Det finns 460 fast anställda, plus vikarier. Ungefär hälften av dem bor i Örebro och andra hälften i södra länet. Här finns handläggare, lärare, kockar, läkare, sjuksköterskor, lokalvårdare med fler, och det är som ett mindre samhälle.

Antalet intagna är drygt 400 och det innebär en överbeläggning på fyra till fem procent.

– Så vi behöver verkligen det nya huset som ska byggas.

Därefter tog justitieminister över talande och inledde med att fråga kriminalvårdschefen hur länge han kunde sitta här.

– Du får sitta här hur länge du vill.

Svaret innebar viss munterhet i sammanhanget.

Morgan berättade om kriminalvården i stort och ventilerade något om regeringens budget. Han lovade utbyggnad av anstalterna och häktena i Sverige och påpekade att i Helsingborg pågår just nu en sådan utökning. Däremot är häktena i Halmstad och Västerås i ett renoveringsskede.

En fängelseanställd påpekade att det under flera år varit besparingar, som lär fortgå under kommande år. Han undrade hur det rimmade med justitieministerns planer.

– Vi ska genomföra en expansion, lovade Morgan Johansson.

Han beskrev också brottsbekämpande åtgärder, som att först och främst bura in kriminella, men att samtidigt försöka strypa nyrekryteringar i den kriminella världen.

Att populationen i Sverige ökat är en anledning till den ökade kriminaliteten och pekade på att de som missköter sig upprepade gånger ska kunna utvisas. En önskan i framtiden är också att fler ska kunna sitta av sina straff i sina hemländer.

– Däremot har domstolarna kommit fram till att fängelserna i Rumänien är så pass undermåliga att de straffdömda inte ska förvisas dit.

Sammanfattningsvis betonade han att det är viktigt att upprätthålla en bra kvalitet och säkerhet på våra fängelser.

Den besökande kortegen begav sig sedan i kulvert under jord för att besöka riksmottagningen där Johan Fritiof berättade om verksamheten. I kulverten har internerna fått tillfälle att smycka de gråa väggarna med konst.

Det finns tydligen andra färdigheter hos dem?

– Ja, det gäller att plocka fram sådana talanger som finns hos en del av dem. Färdigheter som fått ge vika för andra mindre positiva aktiviteter i samhället, påpekade Thomas Hagsten, vice ordförande i SEKO, de Kumlaanställdas fackförening.

– För att de ska få rätt vård och hjälp är det önskvärt att de har en kommunikation med vakterna. Men det finns ett visst grupptryck att man som intern inte ska samtala med vakterna. Vilket innebär att det blir svårare med vården.

Länsposten fick till sist några ord med justitieministern.

Det finns de som säger att det inte lönar sig med högre straff. De jämför då med USA, där det fortfarande är stor brottslighet trots högre strafftid. Vad säger du om det?

– Jag tror att det beror på vilken typ av straff, och vad man gör under den tiden man sitter i fängelset. Har man en bra kriminalvård, som vi har i Sverige, då innebär den här ökade strafflängden att man har möjlighet till en yrkesutbildning som gör att man kan komma tillbaka till samhället igen. Det är skillnad på svensk och amerikansk kriminalvård.

En fråga som alltid är aktuell vid fängelser. Hur mycket är vård och hur mycket är förvaring?

– Det finns ett mycket stort inslag av utbildning i svensk kriminalvård. Både grundskolekompetens och yrkesutbildningsmöjligheter. Det är de bästa sätten att bedriva kriminalvård.

Du nämnde att domstolarna inte tillåter utvisning av interner till Rumänien, på grund av dåliga fängelser. Finns det fler sådana länder?

– Det är väl det jag känner till. Det är ett sådant land vi jobbar speciellt med, eftersom vi har haft en hel del stöldligor därifrån. Möjligtvis att Bulgarien kan vara ett sådant land.

Därefter åkte Morgan Johansson med sina politiska medarbetare till Vivalla, för ett besök i skolan där. Först var det ett allmänt möte, med kriminalpolitiska teman som brott och straff, narkotika och avhopparverksamhet. Därefter blev det en rundvandring i bostadsområdet för att prata med invånare.