Hoppfullt på centerpartiets valvaka

Textstorlek:

På centerpartiets valvaka i Örebro län är det viktiga frågan under kvällen huruvida partiet ska få ett mandat i riksdagen för Örebro län, eller inte. 2014 var det precis på håret, då Helena Vilhelmsson precis på målsnöret förlorade mandatet på grund av utjämningsmandatsystemet.

I skrivande stund är valresultatet inte helt klart. Men mycket talar för att Helena Vilhelmsson från Nora kommer att få tillbringa i alla fall fyra år i riksdagen.

– Det ser bra ut. Men än är vi inte säkra. Jag har lärt mig från 2014. Då var jag och gjorde segerintervju hos SVT här i staden. Men när jag kom tillbaka till valvakan hade jag förlorat mandatet.

Torbjörn Ahlin sa så här om läget.

– Jag är inne i lite av ett  valvacuum, efter allt kampanjande och vet att mycket kan hända under kvällen. Men sex mandat är realistiskt i regionfullmäktige säger den erfarne politikern.

Överlag var stämningen god, men som så ofta numera ägnar folk mycket koncentrerad tid åt sina telefoner och plattor, för att hålla koll på valresultaten.