Framgång för USÖ:s diagnostiska centrum

Till USÖ kommer många patienter med oklara besvär, som kan vara allvarliga besvär. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

USÖ:s satsning på ett diagnostiskt centrum för patienter med diffusa och allvarliga symptom – har varit framgångångsrikt.

En stor utmaning för vården överlag, är de patienter som har diffusa symptom. Alltså symptom som inte kan härledas till något speciellt organ eller någon utpekad kroppsdel.

Därför startade USÖ för en tid sedan, och som vi skrev om då, ett diagnostiskt centrum på USÖ.

Hit remitterades, och remitterats, patienter från hela länet med ”allvarliga ospecifika symptom” som kunde bero på cancer eller någon annan allvarlig sjukdom.

Nu har en första utvärdering gjorts. Och den har fallit väl ut.

Hittills har 238 patienter tagits emot. 16 procent av dessa har fått en cancerdiganos. För 59 procent har misstanken om cancer kunnat avskrivas.

Andra sjukdomar som hittats är turberkulos, reumatism av varierande slag, infektioner samt en del mycket sällsynta sjukdomar.

I en del fall ingen sjukdom alls, och då får vården istället inriktas på själva grundsjukdomen.

Utredningstiden på diagnostiskt centrum är i snitt 23 dagar, vilket anses vara kort.

Orsaken till att patienter remitteras hit kan vara långvarig feber, viktminskning, värk eller blodbrist.

Snabb utredning och minskad oro sparar resurser för vården – det är en av huvudtankarna bakom nysatsningen.