Fler måste ansöka om fiber

Daniel Andersson från Telia informerade ett 20-tal närvarande om företagets kampanjerbjudande till dem som gör beställning av fiberanslutning till sina fastigheter. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Två etapper med installation för bredband med fiber för fastigheter i Sanneruds-området är avklarade.Nu står en tredje och sista etapp på tur, men än har inte tillräckligt antal fastigheter anmält intresse.

Tredje etappen som rör ett område söder om tätorten Sannerud har av olika anledningar försenats.

Det aktuella området innefattar 89 fastigheter och hittills har 34 av dem anmält intresse eller tecknat avtal med Telia.

– Vi behöver 14 till för att komma upp i det procenttal som behövs för att åtnjuta Telias kampanjerbjudande för installationen, konstaterar Maud Björke och Madde Larsson som är ambassadörer för Tiveden södra i den pågående fiberkampanjen.

Eftersom det varit lite trögt att få tillräckligt med beställningar i etapp tre så kallade Tiveds Utvecklingsgrupp, Laxå kommun och Telia nyligen till ett nytt informationsmöte i Tiveds skolbyggnad.

Ett 20-tal boende kom till träffen som utropats till, ”sista chansen att teckna fiber till ett bra pris”.

Kommunchefen Harry Lundin inledde mötet och konstaterade att det under resans gång varit flera omtag och dessutom brister i informationen.

– Nu är det sista chansen så jag hoppas så många som det bara går tecknar sig så vi kan komma igång med utbyggnaden av etapp tre, underströk Lundin.

Hans Traav, näringslivsstrateg och kommunikatör på Laxå kommun, berättade att erbjudandet från Telia gällande utbyggnaden av fibernätet är skattesubventionerat och en viktig satsning på landsbygden:

– Att vi i kommunen argumenterar för det här har att göra med landsbygdsutvecklingen, och att hela Laxå kommun ska leva. Det här är kopplat till ett hållbart liv på landsbygden, framhöll Hans Traav.

Daniel Andersson, presentatör från Telia, redogjorde för de förmånliga kampanjerbjudanden som ingår för dem som tecknar avtal, men då med utgångspunkt från att man kommer upp i tillräckligt många beställningar för det aktuella området.

– Det börjar bli läge nu att ta ett beslut. Ju fler underlag vi har ju enklare får vi entreprenörer som tar sig an jobbet, menade han.

Efter en fråge- och diskussionsstund runt borden kom man överens om att ambassadörerna och övriga närvarande aktivt ska gå ut i bygden för att ”värva” fler intressenter.

Slutdatumet för anmälan har egentligen gått ut men Telia har förlängt det med samma erbjudande som tidigare.

– Ett argument är att fiber är direkt värdehöjande för fastigheten, påpekade Hans Traav.

– Det här ska vi ta mig sjutton klara om vi hjälps åt, avslutade Harry Lundin kvällens möte.