Ernst kvarnprojekt i Kånsta visas upp – bybor protesterade

Textstorlek:

I våras blev det stor uppmärksamhet när det avslöjades i Länsposten att Ernst Kirsteiger skulle spela in årets upplaga av ”Sommar med Ernst” i Kånsta i Sköllersta. Projektet var den gamla unika kvarnen. många har sedan följt TV-programmet. I helgen höll Hallsbergs kommun, som äger kvarnen, Öppet hus.

Kvarnen är speciell, eller rentav unik, så till vida att den kunde drivas både av vind och av vatten. Hallsbergs kommun fick kvarnen i donation i början av 1980-talet. Kvarnen har sedan stått tom. I praktiken har det varit frågan om ett tomt skal. Kvarnutrustningen var sedan länge urriven. Hembygdsföreningen har haft sporadiska aktiviteter i huset. En period var det sommarcafé. Kvarnen har sedan förfallit. Kommunen har enbart gjort mindre underhållsåtgärder för att hjälpligt rädda byggnaden. Mot slutet var kvarnen i dåligt skick, fram till på senvintern i år.

Då sattes ett stort arbete för att åtgärda timmerstommen och litet annat underhåll igång. Det blev klart att Kirsteigers stora projekt skulle bli att inreda kvarnen. Initialt satsade kommunen 580 000 ur kommunens marknadsföringsbudget.

I helgen visades kvarnen upp för allmänheten. Cirka 300 personer passade på att se vad Kirsteiger åstadkommit.

– Det blev toppenfint. Vi är nöjda. Vi har fått ytterligare ett besöksmål i kommunen, sa Magnus Larsson, näringslivschef.

Larsson berättar också att Kirsteiger hyr kvarnen fram till slutet av året. Kanske blir det fler TV-inspelningar.

Alla är dock inte glada åt vad kommunen och Kirsteiger gjort med kvarnen.

– Vi är missnöjda med hur kommunen hanterat frågan med kvarnen. Här har kommunen låtit huset förfaras i 40 år. När man så tar något beslut så tas det utan att folket i bygden får veta något. Vi har nu sett hur kullturarvet förstörts, den unika kvarnen har förvandlats till en sommarstuga, sa Susanne Bernsgården, boende i Kånsta.

Hon menar att det inte är Kirsteiger som gjort fel.

– Nej, tvärt om. Han har gjort ett bra jobb. Problemet är att det kanske inte alls borde skett. Det är kommunen som gjort ett övertramp och dessutom använt åtskilliga hundra tusen i skattekronor för att sponsra ett TV-bolag. Dessutom är vi tveksamma till hur tillgänglig kvarnen kommer bli för bybor och övrig allmänhet. Tänk om man väljer att sälja den.

Susanne, hennes man Karl-Erik och ytterligare dagar passade under helgen på att visa sitt missnöje med ett stort plakat ute på en åker.

– En tråkig grej med det här är att frågan delvis splittrat bygden här. Det var verkligen inte vår avsikt, sa Karin Persson, en av de som protesterat.

Magnus Larsson hävdar dock att kommunen ska se till att kvarnen blir tillgänglig.

– Vi vet inte hur den ska användas än. Men den ska vara kvar i kommunens ägo, bli tillgänglig för allmänheten och byborna, sa han. Den ska vara ett utflyktsmål, en tillgång för kommuninnevånarna.

Kommunen ska inom den närmaste framtiden åtgärda kvarnens spånbeklädnad. Enligt vad Länsposten erfar fungerar inte heller VA-systemet, toaletten, eftersom det inte finns någon brunn, eller septitank ansluten. Något som kanske måste åtgärdas om kvarnen ska användas.