Framgångar för centerpartiet i Lekeberg

Kommunalrådet Wendla Torstensson gläds åt en rejäl valframgång. Centerpartiet slutade på 31,2 procent i Lekeberg
Textstorlek:

Wendla Torstensson, centerpartistiskt kommunalråd i Lekebergs kommun har haft stor anledning att fira den här måndagen. Partiet har lyft från 24,8 procent 2014 till 31.2 procent i den preliminära rösträkningen.
– Det känns givetvis som en bekräftelse, ett kvitto, på att det fungerat bra under den här mandatperioden.

Centerpartiet har traditioner av att vara starka i Lekeberg. Men valresultatet är det bästa för centerpartiet i kommunens korta historia. Lekeberg blev egen kommun 1995. Lekeberg styrs i dag av av Lekebergsalliansen. De fyra allianspartierna och miljöpartiet.

– Det här är en utpräglad landsbygdskommun. 49 procent av befolkningen bor utanför tätorter. Man har sett att vi värnar hela kommunen, att vi arbetar för skolor, service i hela kommunen. Sedan ska vi heller inte sticka under stol med att det gått rätt bra i kommunen. Vi ligger högt i flera rankingar, företagsklimat, kundnöjdhet i vår omsorg som exempel. Vi har också genomfört ett skol-lyft och lyckats höja resultatet och få skolan att fungera bättre, säger Wendla.
Under kommunens korta historia har det också under perioder varit relativt turbulent i kommunens politiska ledning. Men den senaste mandatperioden har det varit förhållandevis lugnt.
– Jag tror väljarna uppfattat det. I Vårt parti tror vi också på människor, deras utveckling och samarbete, både vad det gäller integration och andra frågor. Det har genomsyrat vårt arbete.
Wendla ser dock en del utmaningar.
– Det har delvis med integration att göra. Vi är en liten kommun på landsbygden. En ödesfråga blir att locka folk att jobba här, både i våra verksamheter, men också hos företagen i vår kommun. Vi kommer behöva många nya ansikten, även nya svenskar för att hålla ihop vår service och vår utveckling. Det är en utmaning vi delar med alla kommuner, i hela landet, säger hon.
En annan nyckel till valframgången menar Wendla ligger i partiets kandidater.
– Vi har ett starkt gäng som gjort ett bra arbete under mandatperioden som gått. Kompetenta människor från kommunens alla hörn. Det premieras vi för i det här valet. Jag är tacksam, säger hon.
– I våra stadgar står det att vi nu måste fråga partimedlemmarna hur vi ska gå vidare. Innan dess uttalar jag mig inte om framtiden, vem vi ska samarbeta med. Men vi är nöjda med med det samarbete vi haft och hoppas väl att det ska kunna fortsätta.