Viltolyckorna minskar i vårt län

Älgolyckorna har faktiskt minskat, under flera år i följd. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Viltolyckorna ökar i landet. Statistiken i nuläget är att det sker en viltolycka var tionde minut i landet.
Men i vårt län är tendensen den motsatta – en liten minskning.

Förra året inträffade över 63000 viltolyckor. Jämfört med 2010 är det en ökning med 30 procent.

Men medan olyckorna ökar stort i flera län, så har de minskat med två procent i vårt län, sedan förra året. Örebro län sticker alltså ut i statistiken.

Det är Motormännen, M, som årligen gör statistiken, och kommenterar den.

I Västra Götaland var det 9700 viltolyckor förra året. Skåne hade 6000. Stockholms län 4800. Kalmar län 4500.

Störst är risken att köra på ett rådjur. 46000 sådana olyckor noterades under 2017.

Men olyckor med hjort ökar procentuellt mest. Särskilt noterbart är det i Östergötland.

Vildsvinsolyckor ökar också. Bara Skåne hade 1000 sådana. Och en smäll med ett vildsvin kan få stora konsekvenser.

Men en typ av olyckor har minskat – de med älgar. Så har det varit ända sedan 2010.

Förra året skedde 5900 älgolyckor, och det brukar vara den typen av olyckor som får mest förödande konsekvenser.

Motormännen vill se fler viltstängsel. Dessutom behöver vägarnas sidoområden röjas, minst tio meter ut från vägbanan. Då kan trafikanterna lättare upptäcka viltet.

Andra förslag är ny teknik för aktiv viltvarning, viltslussar och viltpassager. Även ökad jakt föreslås.

Som bilist bör man vidga synfältet, inte bara titta på vägbanan.