Valstuga invigd på torget

Medan Arne Augustsson (C) hukar av smällen från flaskkorken skålar Bo Rudolfsson (KD) för att valstugan på Centrumtorget i Laxå är invigd. Observera grabben till höger som följer korken med blicken. Foto: Göran Lindhé
Textstorlek:

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet samarbetar under devisen ”Ett bättre Laxå för kommande mandatperiod”, och nu har deras valstuga invigts och tagits i bruk. Ordförande i kommunstyrelsen Bo Rudolfsson (KD) syntes bland andra Laxå-politiker.

Centerns Arne Augustsson hade fått uppdraget att öppna flaskan med bubbel, och de närvarande kunde se korken flyga all väders medan Arne själv hukade sig av smällen.

– Det är samma valstuga som användes för fyra år sedan av Ett bättre Laxå och den kommer nu till återanvändning även detta val. Under tiden har den varit ”mansgrotta” hos Arne, sade Bo Rudolfsson.

Han och Arne representerade alltså två av partierna i trojkan, medan den tredje, Sara Pettersson, hade förhinder att närvara.

I valstugan kommer politikerna kunna möta invånarna i Laxå kommun under de kommande veckorna för att informera om hur man gemensamt, som tre partier, vill fortsätta att utveckla Laxå kommun.

– Valstugan kommer vara öppen mellan onsdagar och lördagar, så länge det finns folk här i centrum. Vi vill informera om våra kommande planer för ett bättre Laxå och dess positiva utveckling, upplyste Arne Augustsson (C), första namnet på Centerpartiets lista och ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.

– Vi tycker vårt samarbete mellan oss tre partier har fungerat bra också efter skilsmässan med Moderaterna, även om vi går till val som tre olika partier, nämnde Bo Rudolfsson.

Han berättade att det kommer bli många olika debatter i Laxå framöver. Bland annat den 23 och 28 augusti, plus 4 september.

– Men den största händelsen är nog riksdagsdebatten lördagen den 1 september. Då kommer partiernas lokala riksdagskandidater att duellera parti mot parti, mellan klockan 11 och 13. Det blir debatt i 20 minuter, följt av en paus på 10 minuter, och så vidare, informerade Bo Rudolfsson.

För sitt parti Kristdemokraterna betonade han tre viktiga valfrågor; kvalitet, trivsel och trygghet.

– Bland annat har vi ett nytt avtal med polisen, med högre närvaro.

Arne Augustsson betonade för sitt Centerpartiet också tre saker; skola, äldrevård och att kommunerna ska få bestämma över strandnära lägen.

– I stort är vi överens på alla punkter, tillade Bo Rudolfsson.

Han fortsatte och berömde Jessica Vidbergs fina arbete på Migrationsverket.

– Våra nyanlända vill stanna i Laxå och det ser vi som ett högt betyg. Nu gäller det att fixa fram fler lägenheter.

Ett annat önskemål är fler affärer kring Centrumtorget.