Skriande behov av lärare inför skolstarten

Det var då. Studenten efter 12 års studier. Nu är det skolstart igen, och skolan har behov av lärare. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Det råder ett akut behov av lärare inför skolstarten. En förklaring är att stora lärargrupper har gått, går eller kommer att gå i pension.

Dags för skolstart den här veckan. I hela länet bänkar sig eleverna för att påbörja höstterminen. Men det kommer att saknas behöriga lärare här och var.

Det är Lärarförbundet som nu går ut och höjer ett varningens finger.

Stora grupper av lärare, framför allt speciallärare, kommer att gå i pension. I vårt län finns det 288 lärare i grundskolan som är i åldrarna 60 till 65 år.

Dessutom, menar Lärarförbundet, är många av de unga lärarna obehöriga.

Lärarförbundet har analyserat lärarkåren i grundskolan i samtliga kommuner, med utgångspunkt från statistik från Skolverket.

Den samlade bilden är att många kommuner står inför stora bemanningsutmaningar.

Allra värst är det i länen Kalmar, Jämtland och Norrbotten, om man tittar på hur många av lärarna som är i åldrarna 60-65.

i resten av länen är det däremot ungefär likartade förhållanden som i Örebro län., där nio till tio procent av kåren är i de åldrarna.

Enligt siffrorna från SCB i Örebro så kommer det att saknas 79000 lärare om 15-20 år.

I vårt län har 41 procent av lärarna mellan 20 och 30 år pedagogisk högskoleexamen. En låg men ändå hyggligt normal andel. I hela landet ligger dock snittet på 47 procent.

Enligt Lärarförbundet så sticker Hallsbergs kommun ut med låg behörighet bland unga lärare – bara 32 procent av dem har behörighet.

Inte oväntat vill Lärarförbundet se satsningar på att göra yrket attraktivare, till exempel genom högre löner.