Politikerforum inleder årets mässa i Medevi

Laddade för den tredje Medevimässan. Mässgeneralen PO Östergren tillsammans med jaktlabradoren Harriet, och till höger servicechefen Stefan Emilsson. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

Valår, då utökas Medevi­mässan med en dag som vigs för politiska samtal och debatter där hållbarhetsfrågor inom djur, natur och miljö ska ventileras på ett högre plan.Under de övriga två mässdagarna är brunnsorten fylld av utställare inom en lång rad av områden som ska höja besökarnas kunskapsnivå inom bland annat jakt, skog, vapen, lantbruk, marint, fiske och hund.

Medevimässan arrangeras den 17–19 augusti. I år för tredje gången och mässplatsen är förlagd till Medevi Brunns natursköna ytor som också har ett bra geografiskt läge för landets södra delar.

Mässgeneralen och initiativtagaren, PO Östergrens, vision är att mässan ska utvecklas till en samlingsplats dit även beslutsfattare och politiker ska söka sig.

Men givetvis ska den även vara intressant och kunskapsgivande för den stora breda skara besökare i form av allmänheten.

En nyhet i år är att mässan utökas med en dag, fredagen, som avsätts för politikerforum med deltagande av lokal- som rikspolitiker, det är ju valår.

– På förmiddagen närvarar lokalpolitiker från Motala kommun och på eftermiddagen rikspolitiker, och då genom företrädare i politiska frågor som behandlar, djur, natur och miljö, förklarar PO Östergren.

Tanken är alltså att rikspolitikerna ges tillfälle att berätta var man står i olika viktiga frågor och även mässbesökarna kommer att kunna ställa sina frågor till politikerna.

– Andra saker som vi under mässan kommer att lyfta radikalt är funktionshindrade och deras möjligheter att uppleva naturen. Terränglagen sätter ju stopp för dem att nyttja naturen, menar PO.

En annan intressant debatt hålls under lördagen där de stora organisationerna som Naturvårdsverket, LRF, länsstyrelsen, Jägarförbunden och Livsmedelsverket kommer att debattera hållbarhetsfrågor.

Söndagen ägnas åt en summering och redovisning, under medverkan av vassa och kunniga personer inom området, av vad politikerna sagt och vad man kommit fram till under helgens diskussioner.

– Det som behandlas är samhällsnyttiga frågor som vi lyfter upp på ett sätt som inte gjorts tidigare. Ett jordnära sätt helt enkelt, påpekar PO.

För den breda besöksskaran kommer förstås utbudet i utställningsmontrarna att vara extra intressant och lärorikt under lördagen och söndagen.

– Det är väldigt duktigt folk bland utställarna som gör mer än att bara visa sina produkter, konstaterar PO.

– Några utställare är nya och vi har bland annat ett företag som ställer ut solcellspaneler och ett annat exempel är ett motorcykelföretag som har med sig en elmotorcross, berättar Stefan Emilsson, servicechef på mässan.

Mässan har också en klar inriktning på att utöka satsningen på allt som handlar och miljön och produkter till det.

– Hela tiden formar vi mässan och utvecklar den till en årligen återkommande samlingsplats för beslutsfattare och mitt i det en bred utställningsdel för alla besökare, påpekar PO.

Besökare är givetvis även familjer och där utvidgar man satsningen på barn, djur och natur, något som uppskattades under förra årets mässa.

Friluftsliv och produkter lämpade för detta är en annan gren som hela tiden breddas.

– Det är egentligen en stor grej som innefattar så mycket och där vill vi fylla på varje år, säger Stefan Emilsson.

Hund är en annan stor och viktig del under mässdagarna. Runt 25–30 hundraser kommer att finnas på området och presenteras av hundexperten Gittan Engberg.

– Hon har också med sig pedagogiska hundar som hon bland annat använder när hon jobbar med barn, berättar PO.

För att få mässan att gå ihop har man stöd av en lång rad av partners vilket möjliggör att det är fri entré för besökarna.

– Vi vill att det här ska bli en begivenhet oavsett ekonomi och att alla ska kunna komma och ta del av de kunskapsdelar som mässan ger.

– Vi är tacksamma mot näringslivet som vill vara med och bryta mark i dessa samhällsnyttiga frågor. Med hjälp av deras engagemang kan vi ha fri entré. förklarar PO som redan i sin tankevärld är inne på steg fyra, nästa års mässa:

– Tanken är att då hålla en mässa med samlad nordisk kunskap i frågor som är gränsöverskridande.

– Att vi gemensamt i norden ska kunna diskutera över gränserna de frågor och problem som vi delar. Att få fram bra beslut och korta beslutsvägarna, säger PO Östergren.