Oroande ökning av pensionsskulder

Pensionsskulden är stort i landet. I fler fall är den ett hot mot kommuners ekonomi. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Kommunernas pensionsskulder fortsätter öka.
I flera fall är de så höga att de kan hota välfärden.

Det är Skandia som årligen lägger en rapport om kommunernas pensionsskulder. Årets rapport visar att många av landets kommuner har höga skulder.

I vissa fall är de så höga att de både riskerar att höja kommunalskatten och att äventyra välfärden.

Den totala pensionsskulden uppgår till svindlande 232 miljarder kronor.

Eller, som Skandia skriver i en kommentar; ”Skulle de här pengarna räknas med i kommunernas balansräkning så skulle nära 20 procent av landets kommuner kunna klassas som konkursmässiga”.

Men skulderna varierar stort. Lägst i Sjöbo (Skåne) med 515 kronor per person. Högst på Gotland med 55.300 kronor.

Den största delen av skulden är åtagande från förra seklet där kommunerna lovat att betala livsvarig tjänstepension till anställda, och tidigare anställda, när de går i pension.

Den förändrade demografin ställer nu till det för kommunerna. Minskat befolkningsunderlag och för få personer i arbetsför ålder. Ett stort gap alltså mellan skatteintäkter och kostnader i många kommuners budgetar.

Skulle den totala skulden redovisas i kommunernas årsredovisning så skulle var femte kommun få negativ soliditet.

Den genomsnittliga pensionsskulden uppgår till 23.000 kronor per invånare i landet. I ett fyrapersoners hushåll handlar det alltså om 100.000 kronor.

Skandia skriver i sin rapport att risk för både skattehöjningar och nedskärningar i välfärden lurar bakom hörnet.