Musikstund i Lunedskyrkan

Textstorlek:
KARLSKOGA Rubriken är, Musik för själen, och strävar till en stund av stillhet med sång, horn, piano samt några andra vibrerande små instrument. Medverkar gör Eva Engman sång, Elinor Berg valthorn samt Caroline Grundström på piano. Kaffe serveras från klockan 16.