Minskad arbetskraftsinvandring, ledig vecka och mer poliser lovar S

Lena Rådström Baastad leverade vallöften i Örebro när Socialdemokraternas valmanifest presenterades i veckan. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

När socialdemokraterna tidigare i veckan presenterade sitt valmanifest hamnade en hel del fokus på den extra lediga veckan för barnfamiljerna. Veckan var dock bara en del i en lång rad vallöften. Vi fick en pratstund med Lena Rådström Baastad, Socialdemokraternas partisekreterare, som faktiskt fortfarande är bosatt i Vintrosa.
Det blir bland annat en del pengar till olika välfärdsområden, fortsatt skärpt asylpolitik och minskad arbetskraftsinvandring om Socialdemokraterna får fortsätta regera och håller vad de lovar.

Vaslmanifestet är indelat i Fyra huvudområden, Partiet verkar ha fastnat för Trygghet som tema det här valet. Trygghet att ha jobb, på jobbet, trygghet i social välfärd. Trygghet i lag och ordning samt trygghet för Sverige i omvärlden.

Mycket av förslagen var kända. Men det kom en del nyheter.

– Vi vill bromsa arbetskraftivandring. Det förekommer att svensk arbetskraft ersätts med lågbetalda arbetskraftinvandrare som ofta jobbar under usla förhållanden. Det gillar vi inte, säger hon utan att närmare vilja precisera hur stort problemet egentligen är.

Det handlar också om att avskaffa visstidsanställningar och rätt till heltid.

– Men vi lägger också pengar på nya satsningar för infrastruktur. Vägar, järnvägar, underhåll, fiber för bredband och liknande.

När det kommer till nyanlända vill Socialdemokraterna införa språkplikt. Att man måste lära sig svenska för att på så sätt lättare få jobb.

– Vi vill också behålla den nya, tillfälliga asyllagen, som gäller sedan 2015. Det var nödvändigt att strama åt asylinvandringen för att ha råd med en fungerande integration.

För de som har jobb och har barn kommer det som bekant en stor satsning. En extra vecka i familjeförsäkringen, per år, för barnfamiljer. Kostnaden kan enligt vissa bedömare bli upp emot 30 miljarder. Veckan ska gälla till det att barnen fyller 16.

– Vi vet att många arbetande föräldrar har svårt att få ihop livspusslet, det här är en hjälp.

För att möta utmaningarna i offentlig sektor, bland annat det faktum att vi blir allt äldre, lägger Socialdemokraterna 35 miljarder i budgeten. Det ska räcka till en hel del. Lena Rådström Baastad ger exempel på vad vallöftena kan ge lokalt, om de genomförs.

– Bland annat drygt 400 nya arbetstillfällen i vården. Det rör sig om 177 miljoner extra till region Örebro län. Vi lovar också ta bort pensionsklyftan, alltså det faktum att pensionärer i dag betalar mer skatt än de som arbetar. Det innebär höjd pension för 14 400 pensinärer i Örebro län hävdar hon.

När det gäller lag och ordning handlar det om redan kända åtgärder. Precis som flera övriga partier vil S satsa mer på poliser, skärpta straff och liknande. 10 000 poliser bland annat.

– Men vi vill också gå på djupet med brottets orsaker. Vi ska arbeta bland annat med tidiga brottsförebyggande åtgärder, avhopparverksamhet, för att nämna något, säger Lena.

Internationellt vill Socialdmeokraterna ser fördjupade samarbeten för att möta olika utmaningar, både inom klimat- och säkerhetsområdet.

– Vi lever i en mer orolig tid. Vi ska samarbeta både med EU, FN och Nato, men vi ser inte att vi ska vara medlemmar i Nato. Här hemma satsar vi på ett ökat antal värnpliktiga och en bättre beredskap för exempelvis skogsbränder. Sommaren torka och bränder har visat att vår beredskap kanske inte riktigt räckte till, av avslutar Lena Rådström Baastad.