Många SKPF:are trivdes på Folkparksdagen

Textstorlek:

I Svartå Folkets Park har det under en lång rad år nu anordnats en augustiträff för SKPF:s pensionärer. I torsdags hölls ännu en med 265 deltagare. Ordförande Agneta Nilsson var väldigt nöjd med dagen.

– Det var lagom väder och det slutade regna precis när vi skulle inleda festligheterna. Vi slapp också den svåra värmen som var tidigare i sommar, sade SKPF:s ordförande i Örebro län, Agneta Nilsson till Länsposten.

SKPF står för Svenska Kommunalpensionärers Förbund och är öppen för alla.

Förbundet bildades 1949 och några av punkterna på de senaste årens agenda har varit den orättvisa fördelningen av pensionen mellan män och kvinnor, samt att förmå politikerna att höja bostadsbidraget.

Det blev inte så mycket politik i Agneta Nilssons välkomsttal, mer än att hon informerade om att man kunde förtidsrösta under Folkparksdagen.

– Och jag hoppas att alla utnyttjar sin rätt att rösta, för att påverka.

Hon presenterade också de olika ordförandena på lokalförbunden; Örebro, Karlskoga/Degerfors och Södra Närke. Däremot fanns inte representanten från Bergslagen på plats.

Agneta berättade för Länsposten att man förra året hade fler talare, men att detta inte var så populärt bland åskådarna, som snabbt ville aktivera sig under festdagen. Därför var Agneta ensam talare, dessutom med ett kortare anförande.

Det är dumt att ändra på ett vinnande koncept och därför var det mesta sig likt sedan tidigare år. Det var chokladhjul, servering, dans, trekamp, försäljning, demonstrationer och tipspromenad.

Bland många som försökte få alla rätt syntes Margareta Fejes från Svartå och Inga-Lill Eriksson från Degerfors. När Länsposten närvarade försökte de klura ut vad den som leder squaredansen kallas. Alternativen var: 1) Ledare X) Caller 2) Lärare.

– Äsch, det får bli en chansning, sade Margareta, och vi får hoppas att det kryssades i just ett kryss.

Margareta har arbetat på Försäkringskassan och Inga-Lill som sjuksköterska på sjukhuset.

– Jag har varit med i Kommunal, men trivs bättre i SKPF. Det finns bra studiecirklar bland annat, sade Inga-Lill.

Trekampen gick ut på att kasta tärning, ringar och slå en landbandyboll i nät, tre gånger. Detta skulle Inga-Britt Nillson, från Degerfors, försöka med.

– Det är tredje året jag är med på Folkparksdagen, en trevlig tradition.

Den uppfattningen verkade hon dela med alla de 265 som rörde sig i parken.