Lågt grundvatten ger risk för sinande brunnar

2016 var Hjälmarens vatten lågt. Det gällde många andra sjöar också. I år ser det bättre ut i sjöarna. Men situationen för grundvattnet är lika ansträngd som förra året. Foto: Sofie Isaksson
Textstorlek:

Trots att det nu regnat på de flesta håll är det fortfarande mycket torrt. Hur har det påverkat grundvattnet? Behöver man vara rädd att brunnen sinar?– Så är det nog. Trots att vi hade ett betydligt bättre utgångsläge inför sommaren än i fjol så är nivåerna i de små grundvattenmagasinen nu långt under det normala. säger Viktor Plevrakis, som arbetar med grundvatten på SGU, statens geologiska undersökningar.

Även de större magasinen har nu påverkats rejält Mellansverige.

– Vi fick ordentlig med regn och snö under hösten och vintern. Därför såg grundvatten­nivåerna både i små och stora grundvattenmagasin riktigt bra ut i våras. De var i stort sett återställd till normala nivåer efter fjolårets svåra torka. Men sedan har det ju som bekant hänt saker, säger Viktor Plevrakis.

Örebro län är inget undantag, tvärtom kanske ett av de mer torkdrabbade länen, med endast små regnmängder lokalt fram till den gångna helgen.

– Det får betraktas som ovanligt och påverkar nu grund­vattennivåerna rejält. Speciellt i kombination med kraftig värme, då växtligheten suger mer vatten. Regnen nu kommer inte hjälpa upp grundvattennivåerna.

Man skiljer på små och stora grundvattenmagasin. De små påverkar enskilda brunnar, de stora påverkar de kommunala vattentäkterna.

– Det är geologin som påverkar. Genomsläppliga berglager, eller jordlager gör att vattnet flödar lättare. Exempel är rullstensåsar och liknande. Där finns de stora grundvattenmagasinen. Jordarter som morän och liknande är mind­re genomsläppliga, där hittar vi de mindre grundvattenmagasinen.

I Örebro län är nu nivån i de små grundvattenmagasinen mycket under det normala. De sjunker snabbt och har sjunkit sedan i maj. De är nere på samma låga nivå som i fjol. Det innebär att risken för att enskilda brunnar, både borrade och grävda, ska sina, ökar.

– Regn just nu mindre betydelse för grundvattnet. Det fortsätter sjunka för att bli som lägst i mitten, slutet av augusti. Då suger växtligheten allt mindre vatten och nivåerna kan börja fyllas igen.

För den som har enskild brunn och inte är helt säker på att den klarar torkan gäller nu att spara vatten, även om det regnat. Det kommer inte påverka grundvattnet. Prioritera bort den förbrukning som inte behövs, fyll tvättmaskiner och diskmaskiner. Badtunnan kanske kan få vila till i höst. Kan man undvika och vattna med vatten ur brunnen är kanske det en bra idé. För de som har djur gäller att säkerställa reservplan för djuren ifall brunnen skulle sina.

Enligt SMHI och SGU råder risk för vattenbrist nästan över hela landet. Ungefär en miljon personer i Sverige får vatten från en egen brunn.

I Örebro län är också nivåerna i de större grundvattenmagasinen under det normala. Det utgör än så länge inga stora risker. Men det kan bli tal om åtgärder för att spara vatten i flera kommuner. Kanske bevattningsförbud. Tisaren, vattentäkt för Hallsberg och Kumla, har exempelvis låg nivå.

– Men sammantaget är läget bättre i de stora grundvattenmagasinen än vad det var i fjol, för Örebro läns del.

– En stor skillnad mot förra året är dock att i år verkar torkan ha drabbat nästan alla, i hela landet. Det är egentligen bara i norra Norrland vi ser normala grundvattennivåer, men även där har de små grundvattenmagasinen sjunkit, fortsätter VIktor Plevrakis.

Det är egentligen det tredje året vi ser sjunkande grundvatten­nivåer och torka på sommaren.

– Så är det. Om det är frågan om en långsiktig förändring på grund av klimatförändringar är för tidigt att säga, det kan vara tillfälliga vädervariationer som påverkar. Vi arbetar med att ta fram modeller för att kunna visa sammanhang och väga samman med data från en längre period.

Men de sista åren har varit lite extrema

– Ja, helt klart har vi sett förändringar de sista åren. Längre perioder av varmt väder utan nederbörd, och när den väl kommer, större nederbördsmängder. När det regnar mycket på kort tid fylls inte grundvattnet på som det borde. Jorden hinner helt enkelt inte svälja vattnet. Man får istället översvämningar och vatten som rinner bort i våra vattendrag.