Laddstationer står högt i kurs

Allt fler vill satsa på elbil. Bilden från invigningen av laddstationen vid Gustavsvik i försomras. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Solceller och laddningsstationer till elbilar är de främsta önskemålen som bostadsrättsägare har inför framtiden.

Elbilarna fortsätter sitt segertåg. I vårt län och i andra län. Allt fler initiativ tas till laddstationer, som vi kontinuerligt skrivit om i Länsposten.

Nu visar en undersökning från SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum) att de investeringar som bostadsrättsägare främst vill lägga pengar på i framtiden är laddstationer till elbilar, och solceller.

De önskemålen ligger klart före önskemål som odlingsmöjligheter, källsortering, cykelpool, bilpool, eget vattenreningsverk och andra miljövänliga åtgärder.

Var annan tillfrågad person (av 1.000 tillfrågade av Norm) har laddningsstationer och solceller som högsta framtidsprio för boendet.

Men bostadsrättsrappoten visar också på en jätteutmaning för bostadsrättsföreningarna – nämligen att det är svårt att få folk till styrelseuppdrag.

Det tycks därmed vara den största utmaningen inför framtiden. 56 procent av de tillfrågade svarar på olika sätt mer eller mindre nej till att ingå i styrelser.

40 procent av de tillfrågade tror att det blir mycket svårt att locka medlemmar till styrelser i framtiden.

Den siffran kan jämföras med att bara 15 procent av enkätsvararna tror att ökade räntekostnader blir största utmaning framgent,