KD:s Jakob Forssmed gästade Örebro

Textstorlek:

Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed var i Örebro på torsdagseftermiddagen för att belysa frågan om ofrivillig ensamhet, särskilt hos äldre. Dessutom vikten av att de får tillgång till ett tryggt boende och gemenskap.

Situationen för äldre skulle vara i fokus när Jakob Forssmed gästade Hotell Livin på Järnvägsgatan i Örebro. Men han inledde med att berätta om även yngres ensamhet.

– När det gäller barns ensamhet kan man sätta två rubriker. 1) Barn tror inte att deras föräldrar har tid med dem. 2) Sociala medier kan innebära känslan av ett utanförskap.

Barn och ungdomar läser då om kompisars positiva upplevelser, en gemenskap som de kanske inte hör till.

Bris kopplar barns ensamhet till psykisk ohälsa och vid Örebro universitet har man visat att barn som är ensamma löper tre gånger högre risk att få underkänt i skolan.

– Ensamhet kan vara lika farligt som rökning. Skillnaden är att vi kan själva sluta röka, medan vi inte på samma sätt kan påverka ensamheten.

Han berättade vidare att i Storbritannien finns en särskild minister, som ska försöka motverka ensamheten. Andra länder har följt efter, men här i Sverige vill vi inte riktigt tala om problemet.

– I Stockholm sker nästan var tionde begravning utan anhöriga. Och då kan man ju fundera på hur livet hade gestaltat sig för den personen den sista tiden.

Antalet närvarande på en begravningsgudstjänst har halverats sen 1990.

– Vi inom politiken måste kunna skapa en förändring, när det gäller denna problematik.

Jakob Forssmed fortsatte med att påpeka att ensamhet påverkar våra blodkärl, vilket innebär att risken ökar för både hjärtinfarkt, stroke och depression. Alltför ofta saknar den äldre matlust.

– Många äldre inte bara dör -i- kön till ett äldreboende med gemenskapmöjligheter. De dör även -av- kön.

KD har utarbetat en rapport med 30 förslag till en ansvarig regering för att bryta ensamheten. Där kommer man försöka se till att inte bara staten bidrar till att avhjälpa problemet, utan även civilsamhället, inte minst med föreningslivet.

– Vi försöker få till fler trygghetsboende, som innebär att där finns en gemensam restaurang, med dagliga aktiviteter. Det står 600 i kö för sådana boenden, sade Lennart Bondeson.

– Dessa finns på fyra platser i Örebro; Brickebacken, Lillån, Bettorp och Skebäck. Men vi ska uppdra åt ÖBO att bygga fler, tillade Marlene Jörhag.

Marlene Jörhag berättade att i Örebro har man ändå en parboendegaranti som innebär att båda makarna får bo kvar i äldreboendet, även om bara en har behov av det.

Länsposten påpekade för Jakob Forssmed att detta speciellt verkar vara ett sentida samhällsproblem.

För 50-60 år sedan hade folk i allmänhet mindre ledighet, men man hann ändå med att hälsa på sina föräldrar mer än idag. Vad säger du om den analysen?

– Ja, samhället har förändrats. Inte minst urbaniseringen har inneburit att många flyttat till storstäder för arbete, medan de äldre blir kvar på hemorten. Det har drivit en utveckling som vi måste ta på stort allvar när vi ser de här hälsokonsekvenserna som drabbar äldre.