”Hästar kan äta gräs av sämre kvalitet”

Även hästarna har det tufft i torkan. Ägarna sliter och jobbar hårt för att de ska ha det så bra det bara går. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Även hästar och hästägare drabbas hårt av torkan. Nu uppmanar Länsstyrelsen:
”Hästar kan äta gräs av sämre kvalitet genom att äta större mängder”.

Fokus i torkkatastrofen har legat mycket på spannmål och kor. Men även hästnäringen har drabbats hårt.

Det här har föranlett Länsstyrelsen att gå ut med en uppmaning där man menar att olika djurslag kan beta markerna för att utnyttja växtligheten så mycket som möjligt.

Hästarna kan alltså klara sig på gräs av sämre kvalité genom att större mängd istället.

Om det nu finns arealer att beta på?

Däremot behöver får och nötkreatur spädare och mer näringsriktigt foder då våmmen begränsar deras förmåga att äta mycket grovfoder.

Det är i det läget Länsstyrelsen gått ut med att om man ser områden inom naturreservat som kan vara lämpliga för bete eller skörd, så kan man kontakta Länsstyrelsen.

Tidigare har Länsstyrelsen beviljat att de som behövde skörda eller beta trädan före första augusti inte behövde anmäla detta. Även dispenser för att skörda träda inom kompensationsområden och skyddszoner har beviljats.

Betes- och foderbristen har accelererat och andraskörden kommer troligtvis att torka bort, enligt myndigheten.

Men det finns alltså mycket marker i länet som inte skördas vid normalår. Dessa kan behövas nu. I flera kommuner lånas redan nu de kommunala grönytorna ut till bönderna för skörd och bete.

Ett månhända nytt ord att lära in är – betesstrategi.