Flyttade bussturer kan få stora konsekvenser.

Textstorlek:

– Hanteringen av tidtabellerna måste bli mindre stelbent och förändringar som görs måste kommuniceras bättre, det säger Lars- Göran Zetterlund, centerpartist från Grängshyttan som sitter i samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län.
Bakgrunden är den besparing i kollektivtrafiken som tidigare i år gjort att många turer på landsbygden dragits in.

Många, speciellt på landsbygden, har i år upplevt att just deras busstur plötsligen försvunnit.

– Kollektivtrafiken i Örebro län gick med ett underskott på cirka 20 miljoner. Majoriteten gav då utredare i uppdrag att ta fram förslag på besparingar. Ett förslag kom fram utan speciellt mycket information till oss politiker. Vi ställdes inför faktum och det fanns inte så mycket alternativ, vi gick med på besparingen. Med facit i hand blev det inte så bra, berättar Lars- Göran.

Det är ingen tvekan om att det i många fall är de ofta glest utnyttjade landsbygdslinjerna som tagit stryk i turlistan, även om turer försvunnit även i Örebro.

Han menar att det brast i kommunikationer med politiker ute i kommunerna i länet, när tidtabellen lades

– Vi politiker ska absolut inte sitta och göra tidtabeller, det klarar vi inte. Men det är vi som har förankringen på lokalplan vet vad konsekvenserna blir om man exempelvis tidigarelägger bussen mellan Hjulsjö och Nora, eller drar in en tur mellan Örebro och Mullhyttan. Hanteringen måste bli mer transparent, öppen, så vi kan vara med och få det bra från början.

Lars-Göran menar nämligen att även om det ofta är få som utnyttjar busslinjer på landsbygden kan de ha helt avgörande betydelse.

– Vi har sett företag, exempelvis i Mullhyttan, som förlorat personal för att man inte längre kan ta sig till jobbet. På andra håll i länet har skolor tappat sina lärare för att bussen inte längre går. På landsbygden och mindre orter är det ett stort problem. Att bemanna, hitta folk, är nämligen den stora utmaningen för företag, offentlig sektor och skolor med mera.

När det ska sparas är risken stor att man ser till de linjer som har minst passagerare, de på landsbygden.

– Vi inser givetvis också att vi inte kan ha tomma bussar som kör. Men även om det ibland är få passagerare kan den bussen vara avgörande för att de få ska kunna ta sig till jobbet, eller skolan på ett rimligt sätt. Vi menar egentligen inte att själva besparingen var fel. Det går ofta att minska ner turerna. Men då måste man se till vilka turer som verkligen används. Med bara små justeringar hade det blivit riktigt bra tror jag. Det är rentav möjligt att det gått att spara mer och ändå få bättre turer.

Lars- Göran efterlyser också en snabbare rörlighet när det gäller tidtabellerna.

– Ja förr, när man tidtabellen och manuellt åkte runt och satte upp den på stolpar och skickade ut den till hushållen, då förstår jag om det var knepigt att ändra tidtabellen när den väl distribuerats. Men i dag, när man gör tidtabellen elektroniskt och den distribueras i en app till telefoner, vore det väl gå tämligen lätt att snabbt ändra, flytta en tur, om man upptäcker att det inte blev bra, att just den buss som togs bort var viktigt på något sätt. Det är ju inte konstigare än att man skickar ut en notifiering när ändringen är gjord.

Lars Göran poängterar dock att det här med tidtabeller inte är någon enkel gren.

– Nej det är inte lätt, det är mycket som ska vägas ihop. Ibland är det ju så att en buss ska användas på en annan linje och liknande. Då måste tiderna stämma. Samtidigt är det viktigt att vi ser till uppdraget. VI ska inte spara så att de bussar som går blir ännu mer tomma för de går på fel tid. Trafiken finns ju till för resenärerna, avslutar han.