”Fler äldre in i politiken”

Börje Gustafsson vill se fler äldre på valbar plats – inom samtliga partier. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Centerpartisten Börje Gustafsson vill se fler äldre in i politiken. Fler äldre på valbar plats, fler både i kommunpolitiken och riksdagen.– Ålderssammansättningen av politiker motsvarar inte folkgenomsnittet.

På alla partiers riksdagslistor anges yrke bakom namnet på kandidaten. Totalt, alltså för samtliga partier, är det bara 198 kandidater som har titeln pensionär.

Eller se det så här: i riksdagen sitter i nuläget bara 24 pensionärer, av 349. Det är sju procent.

Samtidigt är minst 25 procent av de som kommer att rösta, 65 år eller äldre.

På listorna till valet (kommun, region, riksdag) är det skralt med pensionärer. Minst, procentuellt, har socialdemokraterna. Och samtidigt ökar medellivslängden hela tiden. Den är nu ungefär 81 år för män och 84 för kvinnor.

En som vill ändra på det här är Börje Gustafsson, nestor inom länets centerrörelse och en röst som länge talat sig varm för att fler äldre borde synas inom politiken. Han är själv 81 år nu, och har länge ägnat sig åt att lyfta äldrefrågor. Både inom politiken och inom pensionärsrörelsen SPF (suttit i förbundsstyrelsen till helt nyligen). Han sitter med i vård- och omsorgsnämnden i Örebro. Om den dåliga representationen av äldre på listorna till riksdagen, säger han:

– Inget parti lever upp till att deras sammansättning i riksdagen motsvarar befolkningens ålderssammansättning.

– Nu ska det sägas att det inte är lätt att få in en pensionär för ett parti som inte är stort och kanske bara realistiskt får in en person från riksdagslistan. Det är mest de stora partierna med stora valkretsar som lättare kan tackla problemet.

– Men ändå: Vi sextiofemplusare sitter ju inne med erfarenhet och kunskap som de som är betydligt yngre, saknar.

– Då blir det så att de frågor som är så viktiga för många äldre, får för lite utrymme inom politiken.

Börje Gustafsson menar att man från SPF:s sida har uppvaktat alla partier i frågan, men inte fått något större gehör. Lokalt har han som 81-åring engagemang inom pensionärsrörelsen, Svenska kyrkan och ett allmänt stort kontaktnät. Han står på plats elva på kommunlistan.

– Med mina 81 år utgår jag från att jag är den äldste som kandiderar, oavsett parti, säger han och skrattar.

Och vad tror du om valresultatet?

– Det blir nog ungefär som dagens opinionssiffror, om ingen skandal inträffar. Det blir alltså svårt att bilda regering.