Ekebyherde blir sjukhuspastor

Jonas Lundkvist är frikyrkopastor i Ekeby, men nu även sjukhuspastor på USÖ. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Jonas Lundkvist, pastor i Equmeniakyrkan i Ekeby, har tillträtt som sjukhuspastor på Universitetssjukhuset i Örebro.
– Jag kommer att arbeta med personal, anhöriga och patienter.

I Ekeby finns, förutom Svenska kyrkan, även en frikyrka. Det är en kyrka tillhörig Equmenia. Deltidspastor där sedan några år är Jonas Lundkvist.

Nu har han precis tillträtt tjänsten som sjukhuspastor på USÖ.

Han tipsades om tjänsten men trodde att man behövde vara betydligt äldre för att platsa som sjukhuspastor.

Han sökte dock tjänsten – och fick den.

Efter att ha samtalat med förre sjukhuspastorn, Roger Samuelsson, så insåg Jonas Lundkvist att erfarenheten kan komma eftersom.

När vi träffade på Jonas Lundkvist minglade han omkring på Ekebydagen, och hälsade på folk åt alla håll.

– En fin bygd. Härliga människor, och det finns något genuint äkta över den här trakten.

Sjukhuskyrkan har fått en ändrad roll, eller karaktär. Huvudförklaringen är att patienterna idag ligger inne betydligt kortare tid än när sjukhuskyrkan en gång skapades.

Arbetet bygger på förtroende mellan personalen, patienten och sjukhuspastorn.

De existentiella frågorna, som ligger utanför personalens uppgifter, där kommer sjukhuspastorn in – för de som önskar kontakt eller samtal.

Utbildning av personal och anhöriggrupper ingår också i arbetsuppgifterna.

Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan kyrkorna i Sverige.

På USÖ arbetar man i ett lag bestående av två präster/pastorer (en från Svenska kyrkan, en från frikyrkan), en diakon och en kyrkomusiker (den senare från Svenska kyrkan).