Dålig tillrinning

Nej, så här har det inte sett ut i sommar. Istället har uteblivet regn gjort att kraftverkens vattenmagasin nu sinar. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Nu är vattentillrinningen riktigt dålig till kraftverken.
Under de år man mätt, man började 1950, så har tillrinningen aldrig varit så låg.

Det är kris i hela Sverige; torka, bränder, skrala skördar, nödslakt, höbrist, supervarmt… Och nu är det också usel tillrinning till vattenkraften – både i Norge och Sverige.

Det sätts nya minimumrekord vecka efter vecka.

Energiföretagen Sveriges tidsserier, har mätt tillrinningen i snart 70 år nu. Och aldrig har den varit så låg.

1969 är ett dokumenterat torrår. Men 2018 slår med råge 1969. Värdena har varit extrema ända sedan vårfloden.

Sett till medelvärdena för veckorna 23-30 så är tillrinningen cirka 9-10 Twh lägre. Alltså 10 biljoner terawattimmar lägre.

Tillrinningarna finns längs med vattendragen, men stora delar av dessa passerar i år aldrig säsongsmagasinen. Med andra ord: det vatten som når magasinen, det går direkt in i kraftverken.

Det här kommer att få konsekvenser. Det kommer att bli ett högre börspris på el i hela Norden. Något som i slutänden drabbar oss konsumenter.

På Energiföretagen Sverige, så kommenterar man den låga vattentillgången så här:

”Hur priserna påverkas är svårt att sia om. Det beror på det fortsatta årets nederbörd, men även hur andra kraftslag producerar, i Sverige och andra länder anslutna till den nordiska elbörsen”.

Men räkna med att supervärmen kommer att ge utslag på elräkningen längre fram.