Vill återvinna textil redan i tunnan

Seydou Bahngoura och Linda Larsson är centerpartister som vill satsa mer på textilåtervinning. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Centerpartiet vill att det ska vara textilåtervinning i soptunnan.
– Ett steg i rätt riktning, säger Linda Larsson, partiföreträdare.

Under nästa mandatperiod så vill Örebrocentern att det ska beslutas om textilåtervinning redan i soptunnan. Det gäller i så fall för kommunens samtliga villahushåll.

– Det ska vara lätt att göra rätt, och vara miljövän.

Det säger kommunalrådet Per-Åke Sörman till Länsposten.

– I dagsläget är inte vår klädkonsumtion hållbar i något led, och vi vill nu markera och ta vår del av ansvaret.

– Flera av klädkedjorna i både Örebro, och länet i övrigt, har insamling av textilier i sina butiker. Jättebra så långt, men vi vill göra det ännu lättare för kommuninvånarna.

Vi köper årligen 13,5 kilo textilier per person. Men bara en femtedel lämnas till återanvändning och materialåtervinning (Naturvårdsverket).

Linda Larsson:

– Vi ser att det system med sortering i färgade påsar för villahushållen, som vi politiskt jobbat för länge, har gett bra resultat. Nu vill vi ta ytterligare ett steg åt rätt håll. Det här förslaget är det.

Seydou Bahngoura, kommunpolitiker:

– Vi tar rejält ansvar för miljön. Många länsbor är idag oroade över kliamtutmaningen och vill göra mycket mer. Det här skulle vara ett sätt att både förenkla för dem som redan idag gör rätt, och även minska tröskeln för dem som inte sorterar sina textilier.