Uppmaningen-köp svenskt

Mats Larsson, VD på Närkes Slakteri AB, avvaktar ungefär en månad till för att se vilket läge de kommer att hamna i. Foto: Sofie Isaksson
Textstorlek:

Torkan och den svenska livsmedelsproduktionen är i ett mycket allvarligt läge.
– Det drabbar alla om det inte kommer regn, säger Mats Larsson, VD på Närkes Slakteri.
– Att äta sig mätt, sova varmt och torrt. Det är grundstenar i en människas liv. Det är åsidosatt i debatten. Det ska bara funka och vara så billigt som möjligt, säger Mats Larsson.

Torka och inget regn i sikte gör läget mycket allvarligt för bönderna och Sveriges livsmedelsproduktion. Det i sin tur leder ett steg vidare till dem som i så fall ska slakta djur som lider av foderbrist i höst.

Det är den sista veckan på Närkes Slakteri innan de stänger ner för tre veckors semester, underhåll och reparation.

Mats Larsson, VD på Närkes Slakteri vill egentligen avvakta en månad till eller allra helst till slutet av augusti för att ens kunna uttala sig och bedömma läget om det blir kris i hans bransch.

Under måndagsmorgonen kallade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till presskonferens i Rosenbad med anledning av torkan och konsekvenserna för svensk livsmedelsproduktion. Budskapet var att läget är mycket allvarligt och de närvarande vädjade till konsumenterna att välja svenskt kött i torkans spår, eftersom det kommer att finnas ett överskott av just svenskt kött om värsta scenario inträffar.

För Närkes Slakteris del så handlar det om att deras leverantörer i så fall skulle komma med ett icke beräknat överskott av djur. Att de leverantörer de har avtal med helt enkelt kommer med fler djur.

– Vi svenskar konsumerar väldigt lite svenskt kött. Om alla som köper kött skulle köpa 15 procent mer svenskt skulle det göra skillnad för Sveriges bönder, menar Mats Larsson.

– Ska Sverige producera livsmedel måste svenskarna ta ett bättre ansvar som konsumenter. Visst kan vi laborera mer med frysvaror men fryst köttfärs verkar ingen vilja köpa. Skulle vi jobba mer med frysta köttvaror skulle vi kunna förenkla de årstidsbundna köpmönstrena på ett bättre sätt, menar Mats Larsson.

Han fortsätter med att det offentliga Sverige, kommuner och landsting även borde ta mer ansvar och välja svenskt. Här är det mer politik hur valet går till på skolor och i äldreomsorgen. Mycket är halvfabrikat och färdigrätter som består av importerat kött.

– Vi måste värna vår självförsörjningsgrad och öka medvetenheten. En fjärdedel är svenskt hos de stora grossisterna idag, resten är importerat. Prisbilden avgör, ingen vill egentligen prata om detta. Skulle vi vara beroende av svenskt kött skulle vi leverantörer och producenter inte kunna tillgodose alla med den produktion som vi har idag, menar Mats Larsson.