Trolling populärt fiske

Gäddan är också en populär fångst bland fritidsfiskarna. Foto: BJÖRN PALMQVIST
Textstorlek:

Fritidsfisket på Vättern domineras av trolling och vertikalfiske efter röding, öring och lax. Provfiske visar en positiv beståndsutveckling hos rödingen, en ökning som dock sker från tidigare mycket låga nivåer.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tillsammans med frivilliga undersökt fritidsfiskets omfattning och fångst i Vättern 2015.

Resultatet visar på att intresset för fritidsfisket är stort och med stora fångster, där en ansenlig del av fisken återutsattes.

Totalt fångades nästan 34 000 rödingar med en vikt at 42,5 ton, varav 26,4 ton återbördades till sjön.

Trots det bedöms beståndsutvecklingen vara god hos rödingen.

Gällande de sju arterna som är viktigast för fritidsfisket återutsattes sammanlagt 50 000 fiskar under 2015.

Vanligast att återutsätta, som genomförs både frivilligt eller till följd av reglerna, var röding, abborre och gädda.

– För att kunna förvalta fisk­bestånden långsiktigt hållbart behövs kunskap om fiskets fångster och omfattning. Yrkesfisket har fångstrapporteringsskyldighet till myndigheterna. Något liknande finns inte för fritidsfisket. Därför genomför vi återkommande fritidsfiskeundersökningar på Vättern, förklarar Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent hos Länsstyrelsen i Jönköping.

Undersökningarna av överlevnaden visar att omkring 77 procent av återutsatt röding klarar sig.

– Det kan konstateras att det återutsätts mycket fisk. Därför är det viktigt att fisken hanteras på ett bra sätt som leder till hög överlevnad och vår målsättning är att ta fram rekomendationer för detta, påpekar fiskerikonsulenten, Adam Johansson.

Fritidsfisket och yrkesfisket stod för drygt 40 ton avlivad fisk vardera under år 2015.

Fritidsfiskets uttag av röding, lax, abborre och gädda var större än yrkesfiskets uttag.

Snart stundar kräftfisket, också det ett populärt fiske i Vättern.

2015 fångades 30,6 ton signalkräftor av fritidsfiskare, medan 110 ton landades av yrkesfiskarna.