”Örebro län förebild för resten av Sverige”

Irene Lejegren, ansvarig för tillväxtfrågor i länet, och näringsminister Mikael Damberg. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Till Länsposten sa näringsminister Mikael Damberg i våras:
– Örebro län visar vägen.
Nu har det kommit ett officiellt uttalande där han ytterligare förtydligar:
– Örebro län en förebild för resten av landet.

Det han uttalar sig om är näringslivet, samt näringslivsklimatet och forskningen. Det senare inte minst på Örebro universitet.

Till Länsposten gav ministern, i våras, uttryck för det innovativa arbete som görs i länet och han lyfte även fram Karlskogas starka ställning på industrisidan.

Nu har det i efterhand kommit ett officiellt uttalande där ministern uttrycker stor beundran inte minst för den forskning som bedrivs inom avancerade områden som 3D-printing och additive manufacturing.

Här lyfts Karlskoga fram som Sverigeledande miljö för 3D-forskningen.

Det här får Irene Lejegren, regionens högste ansvariga råd för tillväxtfrågor, att kommentera Dambergs ord:

– Vi kommer att fortsätta att arbeta långsiktigt tillsammans med bland andra Örebro universitet och det lokala näringslivet, för att stärka de innovativa miljöer som nu växer fram överallt i länet.

Och för att ytterligare understryka vad Mikael Damberg sa till Länsposten, så skriver han i sitt utskick:

”Örebro län gör imponerade satsningar som ligger helt i linje med regeringens samverkansprogram. Örebro län är en riktig förebild när det gäller prioritering och smart specialisering”.