Örebro bra på återvinning

Tyvärr ser det ofta ut även så här. Annars är vi rätt bra på att vara med och återvinna. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Förra året lämnade varje örebroare i snitt 71 kilo till återvinning.
Nu föreslås fler återvinningsstationer, inte minst på landsbygden, över hela landet.

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som sköter returinsamlingen och registrerar statistiken.

Nu har deras siffror för 2017 blivit klara. Den visar på några klara trender.

1. Sveriges befolkning ökar, men vikten insamlat material per person ökar inte i samma utsträckning.

2. För sjunde året i rad minskar mängden insamlade tidningar. Det bekräftar att mediekonsumtionsvanorna ändrats.

3. Tre av fyra tillfrågade är nöjda med möjligheten att kunna återvinna.

Om vi tittar specifikt på Örebro så lämnades förra året cirka 21.000 ton förpackningar och tidningar till återvinning.

Det är en ökning sedan föregående år, om dock på marginalen.

Det kan även mätas på ett annat sätt, nämligen att mängden motsvarar 81 fotbollsplaner täckta med en meter högt lager av material.

Mätningen gäller förpackningar av glas, papper, plast, metall och tidningar som lämnats till återvinning.

Nu kommer FTI med ett nytt förslag: 2000 fler återvinningsstationer bör byggas i landet. Minst 75 procent av befolkningen utanför tätorter ska ha maximalt fem minuters färdtid (motsvarar fem kilometer) till en återvinningsstation.

Det kan även ses som ett klart fokus på landsbygden.