Nu ryker rökkurerna

Snart faller även den här rökkuren, vid USÖ, för bilan. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Nu har regionen påbörjat nedmonteringen av rökkurerna. Först att falla för bilan blev rökkuren vid regionens administration på Eklundavägen. Sedan står USÖ på tur.

Som vi tidigare skrivit om så tog regionstyrelsen beslut redan förra året om att vi ska ha ett rökfritt län år 2025.

Det är i alla fall målet, enligt Mats Larsson, överläkare på lungkliniken.

– Inte bara en vacker vision. Det är möjligt. Målet är att människor som röker varje dag är max fem procent.

Rökningen är ett stort folkhälsoproblem och största orsaken till flera av våra folksjukdomar.

Mats Larssons råd när vi intervjuade honom var bland annat: Gör tobaken mer svåråtkomlig, gör den dyrare, se till att ungdomar inte kommer i kontakt med rökning.

Och nu går regionen själva i spetsen för att minska rökningen. Rökkurerna ska bort. Den på Eklundavägen är redan borta.

Sedan står USÖ på tur att bli av med sina rökkurer. Därefter Karlskoga lasarett och sedan Lindesbergs lasarett.

Skyltar uppmanar nu sjukhusbesökare att fimpa innan de beträder sjukhusområdet.

Om de som arbetar på sjukhuset vill röka, så återstår möjligheten att på lunchen byta om och sedan gå utanför sjukhusområdet och blossa.

Rökkuren från Eklundavägen tjänstgör nu istället som redskapsbod, någonstans inom regionens verksamhetsområde.

Medarbetare inom regionen, vården, och som vill bli tobaksfria, erbjuds nu subventionerade läkemedel mot tobaksavvänjning upp till 1500 kronor under tre månader.

Mats Larsson:

– Vi jagar inte rökare. Vi vill istället hjälpa och stötta de personer som vill sluta röka.