Mer tågtrafik till Södra station

Örebro har två tågstationer. Bilden är från Centralen. Men nu ska Örebro södra växa, enligt en avsiktsförklaring. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Fler ska kliva av vid Örebro södra. Den regionala tågtrafiken ska utökas.
Det är grundfundamenten i Örebro kommuns nya avsiktsförklaring gällande Södra stationen.

Trafikverket, kommunen och Region Örebro län har tillsammans skrivit under en avsiktsförklaring som gäller utvecklingen av stationsområdet.

På sikt ska hela järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik utvecklas, och Södra stationen är först ut.

Det första man ska göra är att bygga uppställningsspår för att säkra en utökad regional tågtrafik.

Allt fler pendlar från omgivande kommuner, till jobbet, eller utbildningen, i Örebro. Det här vill intressenterna möta med en effektivare station.

Dessutom studeras i den framtida järnvägsplanen hur en ny tunnel kan byggas under järnvägen och hur spåren ska gå vid platsen, samt nya perronger.

Men tidsperspektivet är långt. Även om detaljplanen ska var färdig i år, enligt kommunens informationsavdelning, så beräknas nämnda omfattande ombyggnationer påbörjas först om några år. Kanske så lång tid som sju år.

Kommunen vill även förtäta området runt stationen, med kontor och parkeringshus.

Det ska bli enkelt, tryggt och säkert att ta sig till stationen, enligt riktlinjerna.

Trafikverket kommer i år att börja stängsla in området, samt bygga en provisoriskt bro över spåren, som ett led i säkerhetsarbetet runt stationen.