Kvinnor noga med toaletthygienen

Kvinnor är noggrannare efter toalettbesök än vad män är. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

När vi tillfrågas så vill vi helst ha egna toaletter för män respektive kvinnor. Detta enligt en ny undersökning.
Och kvinnor är mer noga med toahygienen än vad män än.

Som vi skrivit om tidigare så undersöks det mesta nu för tiden. Nu finns det en färsk undersökning om huruvida vi vill ha separata toaletter för män och kvinnor, eller så kallade unisexa toaletter

Det är Yougov som frågat drygt 15000 personer om det här, i ett representativt urval av ålder, kön och livssituation. Sammanfattningen har skickats ut till pressen.

I samband med toalettfrågan ställdes även andra frågor om hygien.

Det visar sig att 49 procent av de tillfrågade vill ha separata toaletter för män och kvinnor.

Bara 14 av 100 vill helt avskaffa att toaletterna är uppdelade efter kön.

Tre av tio anser dock att det bör finnas ett könsneutralt alternativ bredvid de separata toaletterna.

Framförallt är det kvinnorna som vill ha egna toaletter. 61 procent av dessa svarar så. Men bara 38 procent av männen.

Samma undersökning visar att kvinnor generellt är mer noga med toaletthygienen.

Kvinnor tvättar händerna oftare än män. De gör det tio gånger per dag, männen gör det sju gånger.

Efter toalettbesök så tvättar 88 kvinnor av 100 händerna. Men bara 81 män gör det.